Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Kulturministeriet/Jørgen Honoré.

Total mangel på diversitet

I denne uge nedsatte kulturministeren et nyt panel, der skal skabe grundlag for en ny arkitekturpolitik. Forkvinde bliver Lene Tranberg. Og kæmpe respekt for hende og for de andre i det nye arkitekturpanel, der netop er blevet lanceret på hver deres måde. Men ikke så meget respekt for diversiteten. For alle i gruppen kommer fra samme verden; nemlig arkitekt- eller forskerverdenen.

– Der skabes meget imponerende arkitektur i Danmark. Men jeg mener ikke, at vi som samfund er gode nok til at udnytte det potentiale, arkitekturen rummer til at forbedre vores liv og byer, udtaler kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og fortsætter:

– Arkitektur kan så meget mere end at skabe imponerende monumenter i glas, stål, træ og beton. Tænkt rigtigt kan arkitektur være katalysator for mere levende, grønne og blandede byer, der understøtter fællesskaber, trivsel og tryghed. Derfor skal Danmark som opfølgning på aftalen om Fonden for blandede byer have en ny national arkitekturpolitik.

Derfor har kulturministeren nedsat en gruppe, der skal guide hende, inden hun træffer beslutning om, hvordan den arkitekturpolitik kommer til at se ud. Det første skridt er nemlig, at en nedsat ekspertgruppe skal udarbejde en hvidbog. Hvidbogen skal blandt andet indeholde en grundig udredning af de udfordringer i arkitekt-, bygge- og ejendomsbrancherne, som kan udgøre forhindringer for gennemtænkte løsninger i byggeri og byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet. Fokus vil være på 1) Alment boligbyggeri til fremtiden, 2) Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv og 3) Aktive bymidter og revitaliserede landsbyer.

Skal skabe offentlig debat og opmærksomhed
I løbet af arbejdet med hvidbogen skal ekspertgruppen skabe offentlig debat og opmærksomhed om arkitekturens rolle i samfundet, og der skal afvikles konkurrencer og et demonstrationsprojekt, hvor bud på fremtidige bygninger kan vises frem. Når arbejdet med hvidbogen er færdigt, vil ministeren med afsæt i ekspertgruppens hvidbog udforme arkitekturpolitikken.

Der er ikke nogen tvivl om, at med Lene Tranberg, partner og grundlægger af én af Danmarks mest anerkendte tegnestuer Lundgaard & Tranberg Arkitekter, i spidsen for arbejdet, er der nogle af Danmarks højst kvalificerede arkitekter i spidsen. Men er det nok?

– Vi står i de her år over for en kolossal omstilling af vores byer og bygninger i takt med, at ambitionen om at gøre Danmark fossilfrit i 2050 skal indfries. Her kommer arkitekturen til at spille en nøglerolle – og derfor skal vi have en ambitiøs politik for arkitekturen, som kan sikre grøn omstilling og byer, der er gode at leve i – og som skaber fællesskaber og større social sammenhængskraft.

Spørgsmålet er bare om det er den rigtige måde at gøre det på. Vi har i dag masser af kompetente mennesker, der samtidig også er dem, der har hånden på kogepladen. Man kunne have inviteret en Nrep-profil, en Tony Christrup, en Rasmus Friis, en Klaus Kastbjerg, en Rune Kilden eller en Olav de Linde med i gruppen. Eller en Kim Herforth eller en Kasper Danielsen, hvis man gerne vil blive i arkitekturkredse.

– God arkitektur kan både styrke og forankre relationer mellem mennesker – og skabe steder, hvor vores fællesskaber formes, lever og udvikles. God arkitektur kan skabe rum til nærvær og udsyn; steder hvor vi kan mærke vores forbundethed og afhængighed af naturen, hvad enten vi lever i byen eller på landet, skriver ministeriet. Ekspertgruppens medlemmer skal afspejle en innovativ og bæredygtig tilgang til arkitektur og den fysiske planlægning, som samtidig bygger videre på de solide danske arkitekturtraditioner, hvor det levede liv og fællesskabet er i centrum, skriver ministeriet.

Den udmelding kan man kun være enig i. Ligesom man kun kan være enig i, at medlemmerne afspejler noget af det allerfineste, som Danmark kan præstere indenfor et smalt segment. Til gengæld mangler der bredde.

Medlemmerne af ekspertgruppen er:

– Lene Tranberg, forkvinde (arkitekt, partner, medstifter, Lundgaard & Tranberg Arkitekter)
– Pil Høyer Thielst, forkvindesuppleant (arkitekt, partner, Lundgaard & Tranberg Arkitekter)
– Ellen Braae (professor i landskabsarkitektur på Københavns Universitet)
– Kent Martinussen (arkitekt og direktør i Dansk Arkitektur Center)
– Marie Stender (antropolog og forsker, Aalborg Universitet)
– Ellen Højgaard Jensen (geograf og direktør i Dansk Byplanlaboratorium)
– Lene Dammand Lund (arkitekt og rektor på Det Kongelige Akademi)
– Lars Autrup (arkitekt og direktør i Akademisk Arkitektforening)
– Helle Søholt (arkitekt og direktør, Gehl Architects)
– Anna Mette Exner (arkitekt og indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur)
– Søren Lund (afdelingschef i Kulturministeriet)

Der er afsat 19,5 millioner kr. i 2022-2024 til en national arkitektur-politik. Risikoen er, at det bliver et hyldepapir og ikke et brugbart operativt værktøj. Ærgerligt!

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder