Foto: Realdania

Realdania bruger 50 millioner kr. på at styrke bymidter i provinsen

Provinsen i Danmark bokser flere steder med halvdøde hovedgader og tomme butikker i bymidterne, og samfundsinstitutioner og handelsliv er blevet mere om mere centreret omkring de største byer. Den udvikling vil Realdania gøre noget ved, og har derfor i første omgang afsat 50 millioner kr. til en ny indsats, som skal fastholde og udvikle bylivet i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.

Det kan eksempel ske ved at tænke nye funktioner eller kulturinstitutioner ind i bymidten. Eller ved at styrke historiske og bevaringsværdige kulturmiljøer. For mindre byer i Danmark rummer masser af initiativ og potentiale, der kan bruges som afsæt for øget livskvalitet og positiv udvikling.

– Mange mindre byer omstiller sig i disse år til en virkelighed med mindre handel. Men de mindre og mellemstore provinsbyer spiller en afgørende rolle, når det handler om at skabe et bæredygtigt hverdagsliv i hele Danmark. Bymidten skal være et attraktivt mødested, og vi vil derfor gerne være med til at skabe mere liv og aktivitet i de centrale byrum til gavn for de mennesker, der bor der, siger programchef i Realdania Astrid Bruus Thomsen og fortsætter:

– Fra tidligere indsatser som ‘Hovedbyer på Forkant’ ved vi, hvilke tiltag der virker – og vi glæder os til at samarbejde med andre faglige aktører i stat og kommuner, som også har fokus på at skabe meningsfulde rammer i de mindre byer. Sammen kan vi mere.

Den filantropiske forening Realdania har i første omgang afsat 50 millioner kroner til indsatsen for levende bymidter. Indsatsen består af en åben pulje uden ansøgningsfrist, der støtter realiseringen af eksempelprojekter med strategisk betydning for den lokale bymidte.

Desuden rummer indsatsen et videnspor, der samler og formidler data og nyttig viden om bymidternes rammevilkår, lokale styrkepositioner og udfordringer samt virkemidler til positiv udvikling. Vidensporet koordineres i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen samt Kommunernes Landsforening.

Et webinar den 29. august sætter fokus på forskellige indsatser for levende bymidter.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder