Vollsmose i fremtiden. Illustration: Odense Kommune

AP Ejendomme vinder konkurrence: Investerer 700 millioner kr. i Vollsmose

Fredag formiddag var der rundtur i bydelen Vollsmose i Odense, hvor Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel og boligminister Christian Rabjerg Madsen blandt andet var på besøg. Baggrunden var, at pensionsselskabet AP Pension som investor og samarbejdspartner nu går ind i forandringen af Danmarks største udsatte boligområde, Odense-bydelen Vollsmose, der dermed nu går ind i en afgørende fase. Gennem investeringer på op imod 10 milliarder kr. og anlæg af omkring 2.000 nye boliger skal Vollsmose være en bydel med flere blandede boligformer, erhverv og kommunale arbejdspladser frem mod 2030.

Odense har valgt at kigge Københavns kommune over skulderen og skaber et privat arealudviklingsselskab, hvor Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB udgør ejerkredsen. Arealudviklingsselskabet etableres formelt, når AP Ejendomme nu investerer 700 millioner kr. Men mens modellen er gennemprøvet andre steder er det første gang, at den bliver brugt i forbindelse med udvikling af et alment og udsat boligområde.

De tre grundejere bidrager med arealer til selskabet, mens AP Ejendomme således indskyder kapitalen. Arealudviklingsselskabet skal udvikle en portefølje på 400.000 kvm byggegrunde med et estimeret salg af 218.000 kvm byggeretter. Det svarer til cirka 2.000 nye boliger og 35.000 kvm erhverv.

– Jeg er utroligt glad for, at vi har fået en solid og erfaren investor som AP Ejendomme med i ejerkredsen. Deres investering i Vollsmose er et vidnesbyrd om, at der er en tro på den forandring, vi har sat i gang af det største udsatte boligområde i Danmark, siger borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune.

Vollsmose er et stærkt udsat boligområde. Selve området er smukt anlagt. Vollsmose i fremtiden. Illustration: Odense Kommune

Udvider portefølje med 300 boliger
Med indgåelsen af aftalen med Odense Kommune og Civica og FAB tager AP Ejendomme endnu et skridt som udvikler af store byområder. AP Ejendomme har netop i februar indgået en aftale med Randers Kommune om at udvikle et stort nyt byområde.

– I AP Ejendomme er vi meget glade for at blive investor i arealudviklingsselskabet for den fremtidige udvikling af Vollsmose. Vi ser et stort potentiale i Vollsmose, der med sin placering tæt på Odense centrum kan udvikle sig til et særdeles attraktivt område, der appellerer til både borgere og virksomheder. Vi er ikke i tvivl om, at fremtidens Vollsmose bliver et område, der vil fokusere på det potentiale, som bydelen indeholder. Vi er fire interessenter i selskabet, der alle ser de samme gode muligheder for udviklingen af Vollsmose og arbejder i den samme retning, siger adm. direktør Peter Olsson, AP Ejendomme.

Læs også AP Pension og Randers Kommune indgår samarbejde

Som ny medejer af arealudviklingsselskabet for omdannelsen af Vollsmose kan AP Ejendomme udvide sin ejendomsportefølje med mindst 300 boliger. AP Ejendomme bliver også bygherre til et erhvervshus/bydelshus med 500 kommunale arbejdspladser, ligesom de får køberet til yderligere arealer, hvor der kan opføres op til 50.000 kvm etageareal svarende til mere end 500 boliger. AP Ejendomme står desuden for at udvikle forslaget til den nye, bæredygtige bydelsplan.

Bakkes op af regeringen
Skiftet i Vollsmoses identitet fra udsat boligområde til socialt velafbalanceret og blandet bydel bakkes fuldtonet op af regeringen. Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) glæder sig især over de muligheder, der åbner sig med etablering af unikke arealudviklingsselskaber som det odenseanske.

– Udviklingsplanen for Vollsmose skal forvandle området til en attraktiv bydel med blandede boligformer og moderne arkitektur til glæde for både de nuværende og kommende beboere. Det nye samarbejde mellem de almene boligselskaber, kommunen og en privat investor viser et bredt ønske om at løfte Vollsmose i fællesskab, og jeg glæder mig til at følge udviklingen.

Borgmester i Odense Peter Rahbek Juel (til venstre) og boligminister Christian Rabjerg Madsen. Foto: Odense Kommune

1.ooo boliger skal nedrives
Vollsmose består i dag af cirka 2.800 almene boliger. I henhold til den lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose skal andelen af almene familieboliger i bydelen reduceres til højst 40 procent inden 2030, og udviklingsplanen indebærer derfor nedrivning af 1.000 almene familieboliger og salg af arealer til opførelse af minimum 1.600 nye private boliger samt arealer til erhverv og kommunale formål.

Boligorganisationerne Civica og FAB er allerede nu i gang med nedrivning af de 1.000 almene familieboliger samt renovering af øvrige 1.800 almene familieboliger i Vollsmose.

– At skabe nogle gode og attraktive boligområder ligger os meget på sinde i Civica. Derfor har vi set frem til offentliggørelsen af det nye fælles arealudviklingsselskab, som vi er overbeviste om vil være et rigtig godt grundlag for den fælles opgave med at omdanne Vollsmose til en god og mere attraktiv bydel. Tilsammen kan vi skabe en helt ny bydel til gavn og glæde for områdets beboere, kommende beboere og de fremtidige erhvervsdrivende i området, siger Søren Damgaard, formand for organisationsstyrelsen i Civica.

Bydelen Vollsmose i 2030
Når den nye bydel – på den anden side af omdannelsesprocessen – efter planen står færdig i 2030, vil Vollsmose i langt højere grad end i dag være en naturlig del af resten af Odense, både i borgernes bevidsthed og i fysisk forstand. Fremtidens Vollsmose får fire nye kvarterer med hver sin identitet; kvarterer, der kan danne ramme om små og store fællesskaber og nye mødesteder. Nye boligtyper og forskelligartede ejerforhold vil bidrage til en varieret, blandet bydel med helt unikke kvaliteter.

Med accepten af AP Ejendommes tilbud afsluttes den konkurrence, der siden efteråret 2020 har haft til formål at finde en egnet privat investor til at deltage i omdannelsen af Vollsmose. Fem deltagere, heriblandt både pensionsselskaber, investeringsfonde og private investorer, har været udvalgt til prækvalifikation, mens to deltagere er indgået i den følgende dialogfase.

Vollsmose er ikke første sted, hvor private investorer går ind og udvikler i udsatte boligområder. I december 2021 kunne Nrep og Industriens Pension offentliggøre, at de investerer i Mjølnerparken på Nørrebro, og Nrep har tidligere investeret i Tingbjerg vest for København. Læs også Nrep vil bygge 1.000 ejerboliger i Tingbjerg.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Videre til værktøjslinje