Koncerndirektør og hovedejer Frederik Barfoed, Barfoed Group. Foto: Wilfred Gachau

Barfoed behøver ikke gå barfodet – får overskud på knap 1 milliard kr.

Det er med egne ord et tilfredsstillende resultat, som Barfoed Group har offentliggjort i deres årsrapport for 2021.

Årets resultat – altså før skat – blev på 938 millioner kr. efter værdiregulering af selskabets ejendomme med 777 millioner kr.

Selskabets resultat af ejendomsdriften før finansiering blev på 320 millioner kr. mod 310 millioner kr. i 2020, mens resultatet efter finansiering blev på 159 millioner kr. og var dermed 23 millioner kr. større end i 2020.

– Jeg er meget tilfreds med regnskabet, og 2021 var et travlt år med opstart af flere større byggerier i Odense, men takket være den rigtige strategi om at bygge og vedligeholde i høj kvalitet sammen med en meget stor indsats af koncernens 120 medarbejdere, så indfrier vi alle vores mål for året, lyder det fra Frederik Barfoed, koncerndirektør i og hovedejer af Barfoed Group.

Barfoed Group ?/S havde på balancedagen 31. december 2021 en stigende balance på 10,3 milliarder kr. mod aktiver for i alt 9,2 milliarder kr. året før, mens egenkapitalen er steget med cirka 1,1 milliarder kr. til knap 3,2 milliarder kr. – svarende til en ny soliditetsgrad på 30,9 procent.

2021 var præget af tre store igangværende byggerier med opførelse af 433 boliger- og erhvervslejemål til udlejning. Desuden steg selskabets samlede lejeindtægter i 2021 med 3 procent til i alt 458 millioner kr.

Optimistisk trods urolige tider
I årsrapporten lyder det fra selskabet, at usikkerheden omkring coronapandemien er ved at være overstået, men at det nu er krigen i Ukraine, som skaber en vis usikkerhed, blandt andet på grund af betydelige prisstigninger, men på trods at det, så ser selskabets ledelse positivt på fremtiden.

– De kommende måneder vil vise, om det lykkes at få afsluttet krigshandlingerne, men uagtet dette vil der i en lang årrække være betydelige økonomiske konsekvenser for både Rusland og resten af Europa. På trods af denne meget negative situation forventes det, at den positive udvikling i drift og konsolidering vil fortsætte, og der er fuld tiltro til, at det i december 2021 lagte budget for 2022 i al væsentlighed kan realiseres.

Læs om Barfoed Groups 2020-resultater og forventninger til 2021:

Barfoeds lejeindtægter steg med 5,5 procent i 2020

 

Seneste årsregnskaber – Barfoed Group

Kilde og tabel: Barfoed Group P/S’ årsrapport 2021

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Videre til værktøjslinje