Der mangler materiel og medarbejdere ikke bare til at genoptage eksisterende byggerier, men også til nu at genopbygge de ødelagte. Her fra Kyiv. Foto: Katya Klyiva.

Ny opgørelse: Krig har ødelagt ejendomme for 620 milliarder kr.

Siden Rusland invaderede Ukraine er alt byggeriet stoppet på byggepladser og alle virksomheder har koncentreret sig om at forsvare såvel indbyggere som bygninger. Alle kræfter, materiel og materialer er blevet brugt på at beskytte bygninger, statuer og mindesmærker, tilbyde frivilligt arbejde til internt fordrevne og meget andet. Men efter russerne har trukket sig tilbage fra Kyiv og de mange byer rundt om hovedstaden, og situationen er blevet relativt stabil, så vil mange byggefirmaer og projektudviklere gerne genoptage arbejdet på de mange eksisterende byggepladser og i de områder, hvor noget er blevet ødelagt.

Dem er der mange af, for det officielle tal er ultimo april, at der er ødelagt værdier for 620 milliarder kr. alene i ejendomme.

Der er mange grunde til, at byggepladserne ikke fungerer 100 procent, og en af dem er, at der simpelthen stadigvæk er risiko for missiler og luftangreb. Men en anden grund er, at der ikke er arbejdskraft og medarbejdere nok. Mellem 10 og 25 procent er direkte involveret i forsvaret af Ukraine, hvilket vil sige, at de er i felten fremfor at passe deres normale civile arbejde.

Flere af de største projektudviklingsselskaber med projekter dels i hovedstaden og dels i de vestlige regioner af Ukraine oplyser, at halvdelen af de ansatte inklusiv projekt- og byggeledere, administrativt personale og lignende har besluttet at hjælpe med at forsvare landet på den ene eller den anden måde. Nogle direkte som del af hæren, mens andre hjælper med logistik og lignende.

Projektudvikling går i stå
I Kyivmiskbud, der er en af Ukraines største projektudviklere, er mere end 60 procent af medarbejderne inklusiv ledelsen i form af vicedirektøren nu i hæren. Resten af personalet har valgt at bruge deres tid på frivilligt arbejde at skaffe og uddele skudsikre veste, anti-tank udstyr og sørge for de tropper, der er i felten, skaffe mad og medicin til de militære hospitaler.

I projektudviklingsselskabet City One Development er stort set alle medarbejdere gået “i krig”.

Men selv i de selskaber, hvor der er medarbejdere tilbage, er det svært at komme i gang, fordi der mangler byggematerialer. Mange materialer bliver brugt til forsvar af byerne som betonblokke, og mange af fabrikkerne producerer forskellige ting, der kan bruges til at stoppe russernes fremdrift. Det er både svært at købe materialer, men det er også problematisk at få dem frem til byggepladserne, fordi logistikken over hele landet er udfordret.

– Nu er vi i gang med at se på mulighederne for at købe byggematerialer andre steder, og hvordan vi eventuelt kan få dem leveret. Hovedparten af den indenlandske produktion er udfordret på grund af krigen, og det gælder alt fra mursten, fundamenter, isolering etc. Derfor er vores største udfordring nu, hvordan vi sikrer, at vi enten kan genetablere forsyningerne eller opbygge en import af materialer, siger presseafdelingen i udviklingsselskabet Intergal-Bud.

VÆR MED TIL AT STØTTE OP OM UKRAINE

Den 1. juni arrangerer Estate Media i samarbejde med Ukraine Real Estate Club en konference om mulighederne for danske firmaer i forbindelse med genopbygningen af Ukraine. Overskuddet går ubeskåret til IDP, der bygger boliger til flygtninge. Tilmeld dig konferencen og få både et overblik over de kommende muligheder i landet og støt et godt formål.

Tilmeld dig her

Artiklen er en del af dækningen af krigen i Ukraines indflydelse på ejendomsmarkedet. Artiklerne bliver bragt via Estate Medias samarbejde med Ukraine Real Estate Club.

Se alle artikler om ejendomsmarkedets udvikling og krigen i Ukraine her

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder