Mark Howell er markedschef i Niras’ forretningsenhed for bygherrerådgivning. Foto: Niras 

Ordet er dit: Sådan mindsker investor og udvikler risikoen

Ordet er dit-indlægget er skrevet af Mark Howell, der er markedschef i Niras’ forretningsenhed for bygherrerådgivning 

Oversvømmelser, lugtgener, stormflod og støjende naboer. Vi ved det godt: Disse forhold vil vi helst undgå på hjemmefronten. Men hvad tænker udviklere eller investorer, når de har forelsket sig i en ejendom? Er beliggenhed det eneste parameter? Nej, det er det ikke.

Inden for ejendomstransaktioner og projektudvikling ser vi, at man tænker mere langsigtet. Det er ikke længere nok at fokusere på en bygnings kvalitet, funktionalitet og investeringsbehov i et totaløkonomisk perspektiv. Ejendomsudviklere og -investorer har fokus på, hvordan eksterne faktorer på langt sigt påvirker ejendommen og dens planlagte anvendelse, der ligger til grund for ejendommens indtægter.

Der er en tydelig trend og en voksende efterspørgsel for en site resilience-analyse i forbindelse med en ejendomstransaktion. Resilience, der på dansk oversættes til modstandsdygtighed, er et udtryk for, hvorvidt grunden – hvor ejendommen er placeret – kan være udsat for negative fysiske påvirkninger både nu og i fremtiden.

Blue spot-analyse: Forventet fordeling af overfladevand i et ekstrem 100 mm- regnvandsscenarie. Illustration: Niras

Mange investorer taler om at foretage en ESG-screening (Environmental, Social and Governance) af en ejendom eller grund forud for, at de indleder en forhandling om køb. Disse ESG-parametre sikrer, at handlen foretages med afsæt i en række etiske og bæredygtige retningslinjer, der har til formål at forøge bevidstheden om forholdet mellem forbrugerne, miljøet og det lokale samfund.

I Niras udfører vi i forvejen mange due diligence-undersøgelser for kunder i forbindelse med ejendomstransaktioner.  Vi ser, at der i stigende grad er behov for en site resilience-analyse som et betydningsfuldt bidrag til den samlede ESG-vurdering.

Skybrud og stormflod spiller altid ind Alt afhængigt af grundens fremtidige brug kan der være mange forskellige risici, man skal undersøge. Men et emne, der altid spiller ind, er naturkatastrofer. Skovbrande, tørke og jordskælv er vi sjældent udsat for i Danmark, men skybrud og stormflod kommer med jævne mellemrum. Og i fremtiden kommer de oftere. Det, som vi i dag betegner som en 100-års-regn-begivenhed, vil om 100 år betegnes som en 25 års-regn-begivenhed.

Når vi udarbejder en skybrudsanalyse, ser vi på fremtidige scenarier: Hvad sker der, hvis regnvandssystemet er blokeret eller kapaciteten opbrugt? Hvor høj er vandstanden for en 10-, 20-, 50- eller 100-års-regn? Analysen tager hensyn til områdets topografi, typologi og geologi. Ligeledes for stormflodbegivenheder beregner man vandstanden efter stormstyrke og vindretning.

Dermed får investoren/udvikleren et klart billede af grundens risikoprofil med mulighed for at kapitalisere mitigerende initiativer.

Under site resilience kan yderlige faktorer komme på spil, for eksempel:

– akustisk belastning

– vibrationer fra transportsystemer

– luftkvalitet eller luftforening fra erhvervsarealer i nærheden

– resterende kapacitet i forsyningsinfrastruktur i forhold til planlagt udvikling

– kapacitet i vejnettet

– stigende grundvand

Alle disse undersøgelser kan være med til at give udvikleren eller investoren et langsigtet billede af, hvor ‘robust’ grunden er.

Læs alle Ordet er dit-indlæg på estatemedia.dk her

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder