Sådan kan et nyt boligkvarter komme til at se ud. Rendering: IDP/URE.

Ukraine: Søger danske samarbejdspartnere til boligprojekter

For mange ukrainere virker det ude af proportioner at planlægge for mere end en dag af gangen. Men samtidig vokser boligproblemet massivt og er helt akut for næsten 6 millioner flygtninge, hvor de allerfleste er fordrevet internt i selve Ukraine. Olga Solovei er CEO i Ukraine Real Estate Club, og hun er co-founder af et nyt initiativ, der skal skaffe penge til nybyggeri af boliger til IDPs (Internally Displaced Persons). Olga Solovei har skrevet nedenstående om situationen i Ukraine lige nu:

Der er brug for, at vi skaber løsninger allerede nu. Vi har aldrig haft en lignende problemstilling i Europa før med et så stort antal flygtninge på så kort tid. Ødelæggelserne i flere ukrainske byer er over 70 procent, og det kræver omfattende og komplekse løsninger at få byerne til at blive til byer igen.

Da krigen brød ud skete der en dramatisk omstilling af hele vores liv i Ukraine. Vi har fået ny status som militær, frivillige eller flygtninge. Efter de første chok og forståelsen af, at vi var nødt til at eksistere i en ny virkelighed, begyndte de fleste af os at hjælpe vores land så godt vi kunne i forhold til de muligheder, vi hver især har. Både Ukraine Real Estate Club og andre organisationer og foreninger i ejendomsbranchen begyndte at se på, hvilke ideer, koncepter og løsninger, der kunne gøre en forskel og både giver os mulighed for at arbejde med midlertidige boliger og den efterfølgende genopbygning af byerne.

Tidligere og nu ødelagte boligkareer kan renoveres til nye boliger for IDPs.

Der er ikke nogen tvivl om, at vi stadig har mange flere spørgsmål end svar, men vi forsøger så godt vi overhovedet kan at arbejde på sagen og skabe en egentlig forretningsmæssigt platform, der er klar til at byde ind i forhold til genopbygningen af vores elskede land, hvor vi gerne både vil arbejde og bo fremover. Som frivillige på frivillig basis.

For at forstå situationen er det vigtigt at vide, at siden 2017 har man arbejdet på at decentralisere magten og planlægningen i Ukraine. I 2021 blev landet opdelt i selvstændige enheder i en form for kommuner. Men uheldigvis har mange af dem ikke nået at skabe rammerne for den fremtidige planlægning, og derfor er det svært for dem i den nuværende situation at disponere over både kommunale grunde og bygninger. De mange restriktioner, der er indført i forbindelse med krigen, gør det ikke nemmere. Desuden har mange af kommunerne endnu ikke fundet rådgivere og specialister, som kan arbejde korrekt med data og bymæssig planlægning.

En ødelagt børne kan ombygges til et nyt boligkvarter. Foto: URE:

I slutningen af marts samledes mere end 200 specialister og rådgivere fra mange forskellige dele af bygge- og ejendomsbranchen for at prøve at finde en løsning og gå i gang både med at planlægge og gennemføre arbejdet  og ikke mindst hjælpe lokale myndigheder med IDP-projekter – altså boliger til interne flygtninge.

Der er brug for følgende funktioner

– arkitekter og ingeniører

– kommunikation og rådgivning af lokale myndigheder  

– forberedelse og klargøring af alle juridiske dokumenter og samarbejde med finansielle institutioner 

– byggematerialeproducenter og entreprenører  

– koordination af opgaverne.

Den første måned udviklede teamet en liste over alle de bygninger i forskellige områder, der for eksempel kunne konverteres fra erhverv til boliger. Vi har også lavet en database og præsentationsmateriale, holdt møder med repræsentanter for lokale myndigheder og udvalgt en række pilotprojekter i Khmelnitsky region, hvor to projekter består af ejendomme, hvor der skal udføres massive reparationer for at gøre dem beboelige, og 3 projekter består af egentligt nybyggeri.

Det juridiske tema har udviklet en række forslag til lovændringer, der hurtigt kan accelerere byggeriet af boliger for IDPs og videresendt dem til Ministeriet for Regional Development og til Parlamentet.

Teamets arkitekter og rådgivere har udviklet 8 forskellige modeller for standardbyggeri, både indenfor individuelle boliger og lejlighedsbyggerier. Arbejdet her inkluderer også en aktiv analyse af, hvilke byggematerialer, der overhovedet er tilgængelige i forskellige dele af landet og mulighederne for at organisere projekterne både logistisk, men også i forhold til det egentlige byggeri.

 

Frivillige aktører fra bygge- og ejendomsbranchen i Ukraine arbejder på standardløsninger, der kan bygges mange steder i landet og huse flygtninge. Foto: URE.

Det er ikke nemt for helt grundlæggende oplysninger ændrer sig dag for dag i forhold til de ødelæggelser, der opstår, og derfor arbejder teamet også med at skabe projekter, der løbende kan tilpasses både i forhold til udviklingen i den enkelte region og i forhold til de skiftende behov i de enkelte områder.  

Lige nu er vores vigtigste fokus for hele vores team at finde internationale partnere, der vil hjælpe med at få projekterne op at stå i Ukraine her og nu og gerne vil indgå i et langtvarigt samarbejde, da det er åbenlyst, at hele arbejdet med at genopbygge vores land vil tage op til 5-10 år.

VÆR MED TIL AT STØTTE OP OM UKRAINE

Den 1. juni arrangerer Estate Media i samarbejde med Ukraine Real Estate Club en konference om mulighederne for danske firmaer i forbindelse med genopbygningen af Ukraine. Overskuddet går ubeskåret til IDP, der bygger boliger til flygtninge. Tilmeld dig konferencen og få både et overblik over de kommende muligheder i landet og støt et godt formål.

Tilmeld dig her

Artiklen er en del af dækningen af krigen i Ukraines indflydelse på ejendomsmarkedet. Artiklerne bliver bragt via Estate Medias samarbejde med Ukraine Real Estate Club.
Se alle artikler om ejendomsmarkedets udvikling og krigen i Ukraine her

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder