Landskabsbyen i Egedal. Illustration: Vandkunsten

Sådan skal Landskabsbyen med 900 boliger se ud

En enig dommerkomité har valgt Vandkunsten som vinder af arkitektkonkurrencen om helhedsplanen for Landskabsbyen i Egedal Kommune med op mod 900 nye boliger.

Den nye bydel skal udvikles i samarbejde mellem Industriens Pension, Vandkunsten, 2L Projektudvikling, kommunen og borgerne.

Tre arkitektfirmaer – Vandkunsten, Cobe og Holscher Nordberg – var inviteret til at give deres bud på udviklingen af området nord for Egedal Station, og det er planen at bruge delelementer fra alle de tre helhedsplaner. Vandkunstens plan bliver det bærende element i udviklingen, og der ’er lagt op til en mangfoldig bydel, der skyder op i tæt samspil med den omkringliggende natur’.

Klynger og grønne landskabskiler
Udviklingen af de op mod 900 nye boliger i Landskabsbyen kommer til at ske i etaper, og de første boliger forventes at stå færdig i 2025. Industriens Pension er projektets bygherre og investor, mens 2L Projektudvikling er den nye bydels projektudvikler.

Den nye plan fra Vandkunsten er baseret på en række klynger, der hver indeholder cirka 120-160 boliger og hver især har et centrum og et torv, hvor et net af korte bystræder mødes. Klyngerne bliver adskilt af grønne landskabskiler, der giver mange boliger med direkte udsyn til det omkringliggende landskab.

Alle boliger forventes som minimum at blive bæredygtighedscertificeret med DGNB Guld, oplyser Industriens Pension, som i december 2021 præsenterede udviklingen af Landskabsbyen, der skal rumme omkring 900 boliger fordelt på samlet cirka 75.000 kvm.

Læs mere i Industriens Pension og 2L Projektudvikling udvikler ny bydel med 900 boliger

Vil investere et milliardbeløb
I Industriens Pension, der over en årrække vil investere et milliardbeløb i det nye boligprojekt, er der store forventninger til Landskabsbyen.

– Vandkunsten er kommet med en både visionær og robust helhedsplan for området. Vi har nu et rigtig godt udgangspunkt for at skabe en attraktiv bydel med blandede boligtyper, mange gode byrum og direkte adgang til natur og grønne rekreative områder. Jeg glæder mig meget over, at projektet nu kan gå til næste fase, hvor vi skal arbejde videre med input fra blandt andet Egedals borgere, siger ejendomschef i Industriens Pension, Søren Tang Kristensen.

Artiklen fortsætter under illustrationen

Boliger mod landskabet i Landskabsbyen i Egedal. Illustration: Vandkunsten

Vejanlæg minimeres
Vandkunstens helhedsplan lægger op til, at bebyggelserne bliver højest ind mod den eksisterende by og trapper ned ud mod landskabet. Det er en vigtig del af projektets bæredygtighedsprofil, at vejanlæg og infrastruktur minimeres, og det hele bliver opført i bæredygtige byggematerialer.

– Vi har modtaget tre visionære forslag til Landskabsbyen i Egedal og på den baggrund haft mange spændende drøftelser i dommerkomitéen. Vandkunsten udpeges som vinder af parallelopdraget med et robust hovedgreb, der indfrier ambitionen om at skabe en visionær og realiserbar boligby i landskabet med plads til fællesskaber og byliv, siger adm. direktør og partner Mathias Seidenfaden Busck, 2L Projektudvikling.

Industriens Pensions investering omfatter den sydlige del af Landskabsbyen, og senere er det kommunens plan, at den nordlige del af Landskabsbyen også skal udvikles. Med begge etaper forventes området at kunne rumme op mod 1.600 bæredygtige boliger.

 

Fakta: Ny helhedsplan for Landskabsbyen i Egedal

– Vandkunstens helhedsplan for Landsskabsbyen i Egedal nordvest for København er baseret på en mangfoldig bydel med blandede boligtyper. Bydelen kommer til at skyde op i tæt samspil med den omkringliggende natur, og vejanlæg og infrastruktur minimeres

– Udviklingen af de op mod 900 nye boliger i Landskabsbyen kommer til at ske i etaper, og de første boliger forventes at stå færdig i 2025. Industriens Pension er projektets bygherre og investor, mens 2L Projektudvikling er den nye bydels projektudvikler.

– Landskabsbyen bliver bygget op om en række klynger, der hver indeholder cirka 120-160 boliger og hver især har et centrum og bliver adskilt af grønne landskabskiler. I alt får bydelen op mod 900 boliger, men det præcise antal ligger ikke fast

– Der er lagt op til, at de enkelte etaper i byggeriet er fuldt funktionsduelige fra starten og arkitektonisk og landskabeligt kan tåle at stå alene. Der tilstræbes stor variation i skala og udtryk i de kommende boliger, og alle boliger får private udearealer i form af haver, terrasser og gårdrum

– Den nye helhedsplan lægger op til, at der plantes et betydeligt antal træer i bydelen, og det er tanken at etablere blandt andet shelter, bålpladser og andre aktiviteter i naturområderne op mod bydelen. Der etableres derudover et stisystem, der kobler sig op på det eksisterende stinet, som sikrer adgang til S-togstation, skole og naturområder

– Arkitektkonkurrencen blev afholdt som et parallelopdrag, og ud over Vandkunsten kom arkitektvirksomhederne Cobe og Holscher Nordberg med planer for den kommende bydel. Alle tre bud begejstrede dommerkomitéen, der bestod af Egedal Kommune, Industriens Pension, 2L Projektudvikling og to fagdommere. Det er planen at bruge delelementer fra alle de tre visioner for området

 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder