Underdirektør Morten Marott Larsen, Ejendomdanmark. Foto: Ejendomdanmark

Ejendomdanmark fra sidelinjen frygter nye erhvervsvurderinger

Det er vigtigt, at regeringens nye ekspertudvalg lytter til og inddrager de relevante erhvervsorganisationer i det kommende arbejde med vurderingsmodeller af erhvervsejendommes grundværdier.

Sådan lyder opråbet fra Ejendomdanmark, der ikke er med i ekspertudvalget.

Ejendomsbranchens erhvervsorganisations frygt har hele tiden været, at de offentlige vurderinger bliver uigennemskuelige og ikke vil afspejle den markedsvirkelighed, som alle små og store ejendomsejere operer i. Eksperterne burde derfor også kunne komme med bud på en mere virkelighedstro model end regeringens udspil, lyder det.

– Det vil være rigtig fornuftigt, hvis man kom frem til, at en vurdering burde foretages på baggrund af den reelle værdi af grunde som erhvervsgrund – og ikke blot ved at sammenligne den med omkringliggende ejerboliger. Men det budskab har det været svært at trænge igennem med indtil videre, siger underdirektør Morten Marott Larsen, Ejendomdanmark, i en meddelelse.

Mere kritik
Han kritiserer også, at ejere af erhvervsgrunde – som det ser ud i dag – ikke kan klage, selvom det viser sig, at vurderingerne af grundene i modellen ligger meget langt fra det reelle marked.

Morten Marott Larsen havde desuden gerne set, at de relevante brancheorganisationerne med deres praktiske kendskab til erhvervsgrunde og vurderinger og salg havde siddet direkte i ekspertudvalget.

– Skatteministeren peger selv på, at en tidlig inddragelse af de væsentligste interessenter er afgørende, hvis vi skal nå i mål. Det undrer os derfor en lille smule, at vi sammen med Finans Danmark, Dansk Ejendomsmæglerforening, revisorerne og andre sidder i en følgegruppe og ikke selve ekspertudvalget. Men vi vil bidrage konstruktivt, siger Morten Marott Larsen

Ekspertgruppen nedsat af Skatteministeriet skal ledes af professor Peter Birch Sørensen, og gruppen skal afrapportere i midten af 2023.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder