Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) – her fotograferet i januar 2022. Hospitalet kan tidligst tages i brug i 1. halvår 2024. Foto: Region Nordjylland

Nyt nordjysk hospital bliver forsinket – og dyrere

Byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital skubbes i mindst seks måneder. Det betyder, at hospitalet tidligst kan tages i brug i 1. halvår 2024.

Forretningsudvalget er bekymret for fremdriften og sætter nye initiativer i gang for at holde projektet på en stram kurs.

Det oplyser Region Nordjylland, efter Forretningsudvalget har fået fremlagt en redegørelse med den aktuelle status på byggeriet. Den viser, at tidsplanen for Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst skal justeres, og byggetiden forlænges med mindst seks måneder.

Forsinkelsen vil forplante sig til de efterfølgende faser og får betydning for, hvornår patienter og personale kan tage hospitalet i brug.

Hidtil har planen været, at driften så småt kunne begynde i 2. halvår af 2023, men starten skubbes nu til 1. halvår i 2024.

– Medlemmerne af Forretningsudvalget fik en redegørelse af sagen og ser med stor bekymring og alvor på den aktuelle situation. Derfor blev det på dagens møde besluttet at igangsætte yderligere handlinger, der skal være med til at genoprette fremtidens universitetshospital, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V) i en meddelelse.

Forretningsudvalget forventer, at der her og nu med inddragelse af direktionen sættes maksimalt ind på at gøre byggeriet færdig.

– Det er et klart signal om, at vi skal føre byggeriet i mål med flere muskler, for det bliver også sådan, at vi i Forretningsudvalget kommer til at følge det videre arbejde meget tæt, siger Mads Duedahl.

Prisen stiger
Når byggetiden skubbes, påvirker det også økonomien, hvor der bliver øgede omkostninger til byggeriet. Den økonomiske udfordring ventes at være i størrelsesorden cirka 80 millioner kr. til forlængelse af byggepladsen.

Foruden de 80 millioner kr. til byggepladsen er der dele i byggeriet, som er revurderet, og hvor forventningerne til udgiftsniveauet er justeret.

Det er beregnet til en yderligere udgift på cirka 50 millioner kr.

Udover kvalitetsfondsbyggeriet viser gennemgangen, at der er en udfordring med ekstra udgifter til en dyrestald, der koster yderligere 4 millioner kr., ligesom der skal flere penge til at bygge en helikopterplatform på det ene sengetårn – en ekstra udgift på 11 millioner kr.

Region lægger pres på staten
Hospitalsbyggeriet i Aalborg har siden efteråret 2020 været underlagt skærpet tilsyn af Sundhedsministeriet med månedlig opfølgning af projektets prognose og møder med ministeriet.

Som en del af det skærpede tilsyn har projektledelsen gennemført en række tiltag, som skulle trimme projektet.

Men byggebranchen er til stadighed præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft samt øgede leveringstider på materialer, hvilket gør det svært at forcere byggeriet.

Forretningsudvalget besluttede på et møde mandag, at tiden nu er til, at Formandskabet i Regionsrådet kontakter Sundhedsministeren for at bede om et møde om den aktuelle situation.

– Vi har mange gode argumenter for, at vi i Nordjylland – på linje med andre store hospitalsbyggerier i landet – får udarbejdet en finansiel løsning i samarbejde med staten. Jeg kan ikke afvise, at hvis vi skal ud og finde så mange flere penge i Region Nordjyllands eget budget, kan det komme til at gå ud over vores anlægsinvesteringer de kommende år, og det kan nordjyderne ikke være tjent med, siger regionsrådsformand Mads Duedahl.

Den ny tidsplan og konsekvenserne heraf går efter denne uges behandling i Forretningsudvalget videre til behandling i Regionsrådet den 28. februar.

Læs alle Aalborg-nyheder her

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder