De 133 boliger, som Sampension købte i 2020 i PH Park i Hørsholm af Calum, bliver nu opført som rækkehuse og lejligheder og ventes at stå klar til indflytning i sommeren 2023. Illustration: Calum

Sampension opnår rekordhøjt ejendomsafkast – forventer flere opkøb i 2022

Sampension fik i 2021 et rekordhøjt afkast på knap 5 milliarder kr. på sine ejendomsinvesteringer. Det svarer til et afkast på 21 procent, oplyser pensionskassen.

– 2021 har generelt været et fantastisk investeringsår for Sampension, hvor vi har opnået branchens højeste afkast på tværs af alle aktivklasser. Og også vores ejendomsinvesteringer performede imponerende godt sidste år, hvor de leverede det højeste ejendomsafkast nogensinde. Det er vi selvsagt meget tilfredse med, siger Torbjørn Lange, chef for ejendomme og infrastruktur hos Sampension, i en meddelelse.

Sampension administrer arbejdsmarkeds- og firmapensioner for Sampension Livsforsikring, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP Pension, der er for teknikum- og diplomingeniører.

Mursten for over 25 milliarder kr.
Sampensions portefølje af ejendomsinvesteringer er aktuelt på mere end 25 milliarder kr., og det rekordhøje ejendomsafkast i 2021 er bredt funderet over hele porteføljen.

– Både vores investeringer i direkte ejede ejendomme og i ejendomsfonde gjorde det godt sidste år. Når det gælder de direkte ejede ejendomme, har vi nydt godt af en trimmet portefølje primært bestående af attraktive ejendomme og udviklingsprojekter inden for bolig, prime kontor og logistik. Og i forhold til vores fondsinvesteringer har vi haft en rigtig god eksponering til for eksempel amerikanske boligejendomme og global logistik, siger Torbjørn Lange og fortsætter:

Der er tale om segmenter, som har været præget positivt i de seneste år under corona og særligt i 2021, og som vi altså har været fornuftigt eksponeret til. Samtidig har vi haft lav eksponering til segmenter inden for for eksempel detail, shoppingcentre og hotel, som alle generelt har været præget af væsentlige udfordringer under corona og dermed også i 2021. Dette har samlet set bidraget til vores rekordhøje ejendomsafkast sidste år.

Torbjørn Lange peger på, at afkastet har været stærkt på tværs af alle ejendomme, hvor Sampension oplever rekordlav tomgang og stabil drift på både boligejendomme og kontorejendomme.

Derudover har flere enkeltstående investeringer bidraget til, at afkastet har været ekstraordinært godt i 2021. Dette inkluderer især investeringer relateret til udvikling som for eksempel Bella Kvarter i Danmark og logistikprojekter i New York, men også store realiserede porteføljesalg fra flere af vores internationale fonde har bidraget betydeligt til afkastet, siger han.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Torbjørn Lange er chef for ejendomme og infrastruktur i Sampension. Foto: Sampension

Forventer flere opkøb i 2022
Når det gælder 2022, så skal særligt et fortsat stort fokus på udvikling af ejendomme med høj grad af bæredygtighed bidrage til et godt ejendomsafkast i Sampension.

 – Vi begynder at se flere klare signaler i markedet omkring fokus på ejendomme med grønne certificeringer, hvilket ligger rigtig godt i tråd med, at vi som ansvarlig investor lægger stor og stigende vægt på bæredygtighed i vores ejendomsinvesteringer. Vi tror, at udviklingen forsætter eksponentielt fremadrettet. Det vil skabe en differentiering mellem bæredygtige og ikke-bæredygtige ejendomme, hvilket på sigt også vil afspejle sig i værdierne, siger Torbjørn Lange. 

Generelt forventer Sampension fortsat at øge ejendomsinvesteringerne i 2022, selvom om året ventes at blive præget af stigende inflation og som følge stigende renter.– Vi forventer løbende at udvide vores ejendomsportefølje i 2022 med nye investeringer i både Danmark og udlandet, i takt med at de rigtige muligheder byder sig. Vi udelukker aldrig investeringsmuligheder, hvis de har en volumen, som er relevante for os som institutionel investor. Og vi kigger på alle segmenter, så længe der er et rationale i forretningscasen, pointerer Torbjørn Lange.

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder