De nye stjerner på ejendomshimlen

I de kommende dage kommer gode bud på årets transaktionsvolumen til at tikke ind i redaktionens indbakke. Hvor stor den præcis bliver er endnu usikkert, men at den kommer tæt på 2017-rekorden er helt uomtvisteligt.

I gamle dage ringede der en rød klokke på redaktionerne, når der var store nyheder, og med et 2-cifret antal milliardhandler i 2021, så ville den have ringet mange gange på et nichemedie som Estate. For der er blevet købt ind med arme og ben.

Flere steder er det blevet noteret – også udenfor ejendomsbranchen, – at udenlandske investorer overtager det danske ejendomsmarked. Og det er da også det overordnede billede, at der er mange udenlandske investorer i markedet. Det hører dog med til billedet, at mange af de udenlandske investorer køber af andre udenlandske investorer eller køber nybyggede projekter især på boligområdet. Men det sker bestemt, som man også så med ATP Ejendommes salg af Ørsteds domicil i dagene op til jul.

Til gengæld så vi også i de sidste dage op mod jul noget overraskende, at AP Pension blandt købstilbud fra tre kontinenter sikrede, at det få år gamle ejendomsselskab Bostads milliardportefølje kom tilbage på danske hænder.

Men den mest overraskende italesættelse af en ejendomsinvestering kom også sidst på året. 2021 var året, hvor Nrep for alvor foldede sine vinger ud, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det nu Danmarks største ejendomsinvestor. Men det var også året, hvor Nrep-stifter Rasmus Nørgaard i front for en række kendte topejendomsfolk som Karen Mosbech og Rasmus Juul-Nyholm satte dagsordenen med en ny projektudvikler, der skal ændre den måde udvikling foregår på.

Der er mange, der har lagt mærke til nyheden, men det er for tidligt at sige, hvad initiativet egentlig kommer til at betyde. Indtil nu ser det ud til, at der i hele ejendomsbranchen er ved at rejse sig en forståelse af, at man ikke kan agere med skyklapper overfor klimadagsordenen eller andre bæredygtighedsdagsordener længere.

Men 20. december blev den “toppet op” som man siger, da den britiske fond INPP købte 4 offentlige ejendomme i Danmark. En ting er naturligvis, at når der er nogle, der er lidt bekymrede for om danske ejendomme i for høj grad bliver solgt til udlændinge, så er det nok ikke noget, der beroliger det segment, at det ligefrem er danske kernevelfærdsejendomme, der sælges ud af. Men det burde det måske. For med INPP kom en helt ny fortolkningsramme ind i investeringen. INPP går simpelthen ind og sætter hver ejendom ind i deres opfyldelse af verdensmålene.

Det er et nyt pejlemærke, som varsler, hvad 2022 kommer til at handle om.

Lige med det første er der nemlig nok ikke ret mange, der tænker, at hvis man investerer i en dansk folkeskole, så er man i gang med at bakke op om Verdensmål nr. 4 “at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring”. Faktisk kunne man måske støde på nogle, der blev lidt fornærmet for med et solidt fundament i Grundtvigs hjemland, så klarer vi vel det med uddannelse meget godt og behøver ikke udenlandske investorer til at sikre ejendomme til det. Eller gør vi?

Verdensmålsrelationen er i hvert fald en del af argumentationen, der legitimerer købet til den britiske fonds portefølje. Ligesom investeringen i bygningerne, der huser hele Danmarks tinglysningsret i Hobro i INPPs optik er en understøttelse af verdensmål 16, der handler om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

For 5 år siden skulle de fleste virksomheders mission og vision suppleres af et “why”. For de allerfleste endte Why-sliden, som så meget andet oppefra og ned-ledelsesstrategi i mappen med brugte præsentationer efter det interne strategiseminar var blevet afholdt.

Det kommer til at forandre sig, for i 2022 kommer kravet om Why og om en forklaring på de beslutninger, der bliver truffet nedefra og op. Derfor kommer det til at rykke, og hvis der er en ting, man i ejendomsbranchen skal være klar til, så er det at kunne forklare sig. Spørgsmålet, som alle aktører – private, offentlige og brugere såvel som ejere bør stille sig er: Hvordan bidrager en ejendom til klimaudviklingen, til det sociale fællesskab, til byudviklingen, til menneskers trivsel og til en bæredygtig udvikling i det hele taget?

Bliver det bøvlet? Ja. Bliver det spændende? Ja. Kan du slippe for det? Nej! De nye stjerner på ejendomshimlen bliver dem, der kan navigere efter de nye pejlemærker.

Rigtig godt nytår!

PS. Mandag udkommer årets første udgave af Estate Magasin. Her finder du alt om året, der gik, de største transaktioner, og vi udfordrer dig også til at tippe en 13er og se, hvem der spidder 2022 bedst. Hold øje med magasinet i din postkasse eller læs det her på siden fra mandag formiddag.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder