Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pensiondanmark. Foto: Ursula Bach/Pensiondanmark

– Principielt finder vi det forkert, at man kan klage til et ankenævn

Som Estate Media har skrevet, er der ikke overraskende tilfredshed hos bygherre i form af projektselskabet Fælledby P/S, som ejes ligeligt af Pensiondanmark og By & Havn.

Det skyldes tirsdagens afgørelse, hvor både Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist klagesag fra Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner i sagen om byggeri på Amager Fælled og den kommende Fælledby, som får i alt 2.000 boliger fordelt på 219.000 etagekvm.

Læs mere i Pensiondanmark og By & Havn lettede over Fælledby-medhold

Afgørelserne betyder, at der ikke længere er tvivl om gyldigheden af den lokalplan og miljøkonsekvensvurdering, som et bredt flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog tilbage i februar. De udstedte tilladelser fra myndighederne er derfor fuldt ud gyldige.

Hele klagesagen viser dog, at der er et principielt problem, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pensiondanmark, til Dagbladet Børsen.

– Principielt finder vi det forkert, at man kan klage til et ankenævn, efter vi som bygherre har fået de nødvendige tilladelser fra de kommunale myndigheder. Det er en helt ny praksis, at byretten kan stoppe et igangværende projekt, som er iværksat med alle nødvendige tilladelser.

– Det synes vi, at de statslige myndigheder bør se på, så vi kan sikre en høj grad af retssikkerhed for private bygherrer, siger Torben Möger Pedersen til Børsen.

Pensiondanmark forventer at investere omkring 2,5 milliarder kr. i Fælledby.

Fælledby, som ligger ved Vejlands Allé, er tidligere blevet kaldt Vejlands Kvarter og Vejlandskvarteret. Området på Amager Fælled ligger skråt over for Bella Center og har tidligere blandt andet været jagtområde i Christian IV’s tid samt henrettelses- og losseplads.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder