Kaare Dybvad fortalte allerede på Estate Medias Boligdagene i 2020, hvad han ville med sin nye post. Og han er i fuld gang med at implementere sine visioner.

Ejendomsbranchen slap for de 33 procent

S-regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne fredag besluttet at etablere Fonden for blandede byer, som tilføres samlet 10 milliarder kr. frem mod 2035. Det betyder, at der bliver sat en række initiativer i gang, der skal bidrage til mere blandede byer via flere almene boliger. Udspillet skal også medvirke til at skabe mere sammenhængende byer, hvor kultur og fællesskab er i højsædet.

Der bliver ikke ændret i kommunernes mulighed for at kræve en andel af almene boliger i et projekt. Den andel er fortsat på 25 procent og bliver ikke ændret til 33 procent, som det ellers har været lagt op til af regeringen.

Den plan kommer i alt til at koste 10 milliarder kr., som bliver afsat over 13 år i Fonden for blandede byer i perioden 2022-2035. De 5 milliarder kr. skal bruges de næste 8 år i perioden 2022-2031.

– Der igangsættes en række initiativer, som skal skabe blandede byer ved at tilvejebringe tusindvis af nye kvalitetsboliger, som er til at betale for mennesker med almindelige indkomster – også i nogle af landets dyreste boligkvarterer, hedder det i udspillet.

Inden for rammerne af Fonden for blandede byer afsættes blandt andet 870 millioner kr. til omdannelse af private udlejningsboliger til almene boliger og 675 millioner kr. til ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger.

Det sker for at fremme flere almene boliger i centralt beliggende bydele, som allerede er fuldt udbyggede. Derudover afsættes 1,8 milliard kr. i en grundkøbslånsordning, som skal muliggøre almene boligorganisationers køb af byggegrunde i områder med høje grundpriser.

Med aftalen afsættes midler, så huslejen kan sættes ned i 1.800 eksisterende almene boliger, og der kan tilvejebringes 2.250 særligt billige boliger, som kommunerne vil have fuld anvisningsret til.

Ny, national arkitekturpolitik på vej
Den høje almene byggeaktivitet skal ledsages af gennemtænkte arkitektoniske løsninger. Aftaleparterne er enige om at nedsætte en ekspertgruppe, som skal udforme en ny national arkitekturpolitik og igangsætning af en forundersøgelse, der skal afdække muligheden for en gennemgribende fornyelse af Nationalmuseets bygninger i København.

12. oktober præsenterede S-regeringen boligudspillet ’Tættere på II – Byer med plads til alle’.

Læs mere i Ny boligfond på 10 milliarder kr. skal sikre billige boliger i de store byer

Læs også Ejendomdanmark savner vision for privat byggeri i boligudspil

 

Kilde og tabel: Indenrigs- og Boligministeriet
Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder