Lynetteholm skal anlægges ud fra Refshaleøen i Københavns Havn og efter planen have en portløsning til Nordhavnen. Illustration: Arkitema Architects, Tredje Natur og Cowi

Lynetteholm-klage afvist af EU-top

Afvist!

Sådan lyder den korte version af svaret til Klimabevægelsen, som har gået til EU-systemet, fordi foreningen er utilfreds med den politiske vedtagelse af etableringen af den fremtidige bydel Lynetteholm, som skal anlægges ud fra Refshaleøen i Københavns Havn.

Det oplyser Københavns Kommune.

Klimabevægelsen indsendte i juli en klage til EU-parlamentets Udvalg for Andragender over etableringen af Lynetteholm med henblik på at få rejst en sag ved EU-domstolen.Klimabevægelsen klagede over, at den fandt miljøkonsekvensvurderingerne for anlægget af Lynetteholm forud for anlægsloven utilstrækkelig, og at det var udtryk for såkaldt ’salami-metode’, at man først miljøundersøgte anlægget af selve Lynetteholm uden samtidigt at miljøundersøge Østlig Ringvej, metroforbindelse og den mulige byudvikling.

Transportminister og overborgmester tilfredse
Modsat har Transportministeriet og Københavns Kommune fastholdt, at den samlede vision for Lynetteholm indeholder flere forskellige projekter, hvoraf nogle dele – for eksempel byudviklingen fra 2035 – ligger langt ude i fremtiden og stadig ikke er endeligt besluttet, hvorfor de ikke er konkrete nok til en miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med anlægsloven for Lynetteholm.

I en udtalelse til Udvalget for Andragender støtter EU-kommissionen Transportministeriet og Københavns Kommunes vurdering og fastslår samtidig, at anlægsloven for Lynetteholm ifølge EU-Kommissionen overholder EU-lovgivningen.– Behandlingen af anlægsloven for Lynetteholm har været meget grundig, og Folketingets partier stillede tæt på 200 spørgsmål blandt andet om den såkaldte salamimetode. Derfor fik vi også lejlighed til at vurdere spørgsmålet nøje før vedtagelsen. Jeg er glad for, at også EU-Kommissionen i sin udtalelse vurderer, at anlægsloven for Lynetteholm er i overensstemmelse med de miljøretslige krav, og jeg ser frem til at få prøvet spørgsmålet ved en dansk domstol, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Også Københavns Kommune overborgmester Lars Weiss (S) er tilfreds med EU-Kommissionens konklusion.

– Lynetteholm er fundamentet for, at vi kan blive ved med at udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i. Et så omfattende projekt skal selvsagt leve op til de gældende miljøkrav, og vi skal undersøge påvirkningen af miljøet og den eksisterende by grundigt. Det kan der ikke være to meninger om. Jeg er derfor glad for, at EU-kommissionen nu har vurderet, at anlægsloven for Lynetteholm lever op til EU’s regler på området, siger Lars Weiss.

EU-kommissionen vurderede allerede tilbage i september, at der ikke var grundlag for at gå videre med klagen. Men Udvalget for Andragender i Europa-Parlamentet valgte dog at bede om en skriftlig vurdering fra EU-Kommissionen. Det er den vurdering, som nu er offentliggjort.

Anlægslov vedtaget i juni
Et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni anlægsloven for Lynetteholm, som bliver en ny halvø i Københavns Havn.

Læs mere i Grønt lys til Lynetteholm – nu går arbejdet i gang

Det skete efter præsentationen af det storstilede bydelsprojekt i oktober 2018, hvor planen om 20.000 boliger med plads til 35.000 beboere for første gang blev præsenteret. Regeringen og Københavns Kommune vurderede i den forbindelse, at selve byggeriet på Lynetteholm kunne starte i omkring år 2035, og at bydelen ventes fuldt udbygget og beboet i omkring 2070.

Læs mere i København skal have en ny ø med plads til 35.000 beboere

 

Fakta: Tidslinje

– I juli 2021 modtog EU-parlamentets Udvalg for Andragender en klage fra Klimabevægelsen over anlægget af Lynetteholm

– Udvalg for Andragender bad EU-Kommissionen vurdere klagen med henblik på, om danske myndigheder overtrådte EU’s Miljødirektiv

– I begyndelsen af september fremlagde EU-Kommissionen sin vurdering for Udvalg for Andragender. Vurderingen var at klagen skulle afvises og de miljøretslige krav var overholdt

– Kommissionen blev herefter bedt om at udarbejde en skriftlig vurdering. Det er denne vurdering, der nu er offentliggjort

 

 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Emil Harritshøj: Sug viden til dig og husk at dele ud af din egen