Martin Østengaard, Director og chef for kontormarkedet i København i Colliers. Foto: Colliers

Ordet er dit: 5 trends tegner fremtidens kontor

Blogindlæg skrevet af Martin Østengaard, Director og chef for kontormarkedet i København i Colliers

I juni udkom Colliers med en global rapport, hvor over 4.000 virksomheder svarede, at en tredjedel af arbejdstiden fremover skal være hjemmearbejde. Fleksibilitet strøg ind på en førsteplads som den vigtigste parameter for en succesfuld arbejdsplads.

Trods nye forventninger om mere fleksibilitet er indfaldsvejene til de større byer dog igen fyldt med biler og rigide køtider, som vi kendte dem fra før pandemien ramte.

Noget tyder derfor på, at kontoret endnu ikke har fundet en ny og entydig identitet, og at der lige nu er flere realistiske scenarier for kontorejendommes fremtid i hovedstadsområdet. Her udpeger vi 5 trends, som vi ser i markedet herhjemme lige nu.

1. Ikke behov for færre kvm

Corona har lært os flere ting om pladsbehovet på kontoret. For det første trives mange medarbejdere med at arbejde hjemme et par dage om ugen. Og det har vist sig, at medarbejderne arbejder effektivt, dels fordi fysiske møder i vid udstrækning fint kan afvikles over teams.

Som modvægt har Corona dog også vist, at vi i høj grad savner samværet med kollegerne, og at vi har glædet os til at komme tilbage til arbejdspladsen. I den forbindelse er det gået op for mange virksomheder, at de vidensdelingsmæssige omkostninger ved hjemmearbejde er markante.

Derudover oplever vi, at kontorlokalernes beskaffenhed i højere grad benyttes som konkurrenceparameter i jagten på talent. Fokus er især rettet på de ”sociale områder”, som i mange tilfælde kræver flere kvm end tidligere, ligesom et stigende behov for mindre møderum skubber i samme retning.

Men selvom nogle virksomheder allerede har meldt ud, at de ønsker at reducere arealet, vurderer vi, at der er tale om foreløbige forsøg. Et meget realistisk scenarie er derfor, at det samlede behov for arealer vil være fuldstændigt uændret om 1, 2 og 5 år.

2. Mere fremleje

Nogle virksomheder vil dog uundgåeligt få behov for at reducere arealet for eksempel på grund af effektivisering, outsourcing eller hjemmearbejde. De virksomheder, som ikke endeligt har besluttet sig for at reducere kontorarealerne på den lange bane, vil derfor i højere grad forsøge sig med at fremleje overflødige arealer, eventuelt på tidsbegrænsede lejekontrakter med mulighed for at fastholde det oprindelige areal på sigt.

3. Kortere bindingsperioder

Både finanskrisen og Corona har vist, at verden er omskiftelig, hvilket kan skabe behov for at opskalere eller reducere kontorarealerne med relativt kort varsel. Fleksible lejevilkår med så kort binding som muligt har længe været efterspurgt af virksomhederne. Udlejerne har den modsatte interesse. Hvem vinder den kamp på sigt? Vi vurderer, at udlejerne vil blive presset til i højere grad at tilbyde kortere bindinger til lejerne.

4. Storrumskontorerne vil bestå i ny ”indpakning”

Ligesom køkkenalrummet har gået sin sejrsgang i de private hjem, har storrumskontorerne vundet indpas i kontorsegmentet. Selv advokater og revisorer, der normalt fortrinsvis benytter cellekontorer, begynder nu også at indrette storrumskontorer. Der har dog længe været en trend henimod den aktivitetsbaserede arbejdsplads med såkaldte ”neighbourhoods” med hybride løsninger, hvor medarbejderne bevæger sig rundt i kontorets forskellige arbejdszoner, som er indrettet til specifikke formål.

Samlet set tror vi på, at denne trend vil fortsætte i kombination med flere mindre møderum og ”telefonbokse” til elektroniske møder.

5. Lejemål med personlighed og bekvemmelighed

I takt med virksomhedernes bestræbelser på at fastholde og rekruttere medarbejdere er der en klar tendens til, at virksomhederne i højere grad søger kontorlejemål, som har noget ekstra at byde på, der kan understøtte virksomhedens rekrutteringsmuligheder, kultur og branding. Som eksempel kan nævnes højloftet ”pakhusstemning” med synlige installationer i historiske bygninger, hvilket har været i høj kurs længe. I det hele taget vil virksomhederne i højere grad gøre sig store anstrengelser for at tilbyde en attraktiv arbejdsplads med fokus på indretning, indeklima, farver, udtryk, den gode kaffe og frokostordning mv.

Læs alle blogindlæg på estatemedia.dk her

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder