Niels Bohr Bygningen, der skal give forskningen og laboratorierne i Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet moderne rammer. Foto: Bygningsstyrelsen

Niels Bohr Bygningen bliver mere end seks år forsinket

Niels Bohr Bygningen forventes nu overdraget til Københavns Universitet i sommeren 2022 – og ikke som seneste melding fra 5. oktober, hvor meldingen var den 31. december i år.

Det oplyser Vejdirektoratet.

De knap 10.000 brandlukninger og gennemføringer i etagedæk, som ikke er blevet udført godt nok af de oprindelige entreprenører, skal udbedres for, at bygningen kan fremstå i brandsikker stand og få brandgodkendelser.

Efter gentagne forsøg på at få de oprindelige entreprenører til at påtage sig ansvaret for udbedring af de mange mangelfulde brandlukninger har Vejdirektoratet ikke set andre muligheder for at sikre en færdiggørelse end at lade arbejdet udføre ved andre entreprenører.

– Vi kan konstatere, at fremdriften med udbedringen af bygningens tusindvis af brandlukninger ikke er som forventet. Det skyldes blandt andet kompleksiteten i arbejdet, men også at entreprenørerne på trods af en stor indsats har haft udfordringer med at fremskaffe den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Den manglende fremdrift betyder, at færdiggørelsen må udskydes, idet vi ikke kan have sikkerhed for, at hastigheden for udbedring af de mange mangelfulde brandlukninger vil kunne øges.

– Når det er sagt, så har færdiggørelsen vores absolutte fokus, og vi arbejder fortsat på at kunne overdrage byggeriet så hurtigt det kan lade sig gøre, siger anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet, i en meddelelse.

Oprindeligt budgetteret til åbning i 2016
Niels Bohr bygningen vil, når den står færdig, skabe rammer for forskningen og laboratorierne i Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Et bygningsafsnit af Niels Bohr Bygningen, som primært huser undervisnings- og kontorfaciliteter, blev taget i brug af Københavns Universitet i sommeren 2019. Vejdirektoratet forventer nu, at det andet bygningsafsnit, der rummer laboratorier, kan overdrages til Københavns Universitet i sommeren 2022.

I starten af oktober meddelte Vejdirektoratet, at færdiggørelsen af den stærkt forsinkede universitetsbygning endnu engang var udskudt. Det skete under en måned før overdragelsesdatoen til Københavns Universitet, som på daværende tidspunkt var 31. oktober – overdragelsesdatoen blev for en måned siden udskudt til den 31. december i år. Men den dato bliver altså også overskredet.

Københavns Universitets nye naturvidenskabelige flagskib, Niels Bohr Bygningen, var oprindeligt budgetteret til at skulle åbne i 2016.

Læs mere i Niels Bohr Bygningen atter forsinket: – Yderst frustrerende

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Emil Harritshøj: Sug viden til dig og husk at dele ud af din egen