Adm. direktør og partner Claus Mathisen, Nrep. Foto: Wilfred Gachau

Nrep går efter CO2-neutral portefølje i 2028

Nrep, som forvalter ejendomme for over 75 milliarder kr., har forpligtet sig til at være CO2-neutral i 2028 uden brug af CO2-kompensation. Ambitionen omfatter både indlejret CO2 og CO2 fra drift af bygninger og sætter ifølge Nrep ’ny standard i ejendomsbranchen’. Den accelererede ambition sigter mod netto nul, uden klimakompensation, flere år forud for IPCC’s skæringsdato, og den viser, at NREP igen forsøger at indtage en position som en af verdens mest innovative, bæredygtige og socialt ansvarlige investorer. Målet med initiativet er at bane vej for de løsninger, der er nødvendige for en grøn transformation af ejendomsindustrien.

Det oplyser den nordiske ejendomsudvikler og -investor Nrep med base i København. Nyheden kommer i forbindelse med den igangværende COP26-konference i Glasgow.

– Nrep har i årenes løb hævet barren, når det handler om bæredygtighed inden for det byggede miljø. Det gælder for eksempel det største nordiske solcelleanlæg på tag og at bruge beton som CO2-bank. Vi har alle intentioner om at fortsætte ad samme spor. For at nå det ambitiøse mål, vi nu har sat, skal mange teknologier udrulles parallelt og i stor skala, og vi er fast besluttet på at vise industrien, at det kan lade sig gøre, siger adm. direktør og partner Claus Mathisen, Nrep

– Det er på høje tid, at det byggede miljø indtager sin retmæssige plads i den globale klimasamtale på en både ansvarlig og proaktiv måde. Jeg håber, at den alvorlige situation, vi står i, vil skabe en øget bevidsthed hos industrien om at efterlade et mere positivt socialt og miljømæssigt aftryk – noget, som Nrep har været fortaler for i mange år, siger Claus Mathisen.

NREP er Nordens største ejendomsinvestor, og virksomheden har stået i spidsen for flere grønne initiativer, der har bidraget til at give regionen en international førerposition inden for bæredygtighed. Den nye udmelding kommer op til COP26 og med sin målsætning vil NREP blive den første internationale ejendomsinvestor med en CO2-neutral investeringsportefølje – langt forud for IPCC’s skæringsdato for netto nul i 2050.

Som en del af rejsen mod at nå 2028-ambitionen vil Nrep bruge værktøjer til CO2-reduktion fra Carbon Risk Real Estate Monitor (Crrem), som giver konkrete videnskabelige mål for hver ejendomstype og geografi.

Allerede i 2023 vil NREP nå følgende reduktionsmål:

  • Reduktion af indlejret CO2 med 30% for alt nybyggeri i forhold til 2020
  • Reduktion af CO2-udledninger i driften med mindst 50% i forhold til 2020

De vigtigste værktøjer i bestræbelserne på at opnå reduktionerne vil omfatte intern prissætning på CO2 og innovative teknologier, som NREP har været blandt de første til at tage i brug. Derudover vil NREP skabe CO2-reduktioner ved at:

  •  Alle udviklingsprojekter gennemgår en livscyklusanalyse i den tidlige fase for at muliggøre design og materialevalg, der reducerer den indlejrede CO2 betydeligt
  • Etablere lokale anlæg og fjernanlæg til produktion af CO2-neutral elektricitet og opvarmning og dermed eliminere CO2-udledning fra drift af ejendommene

Desuden vil NREP, i 2025, have fuldført tre store, CO2-neutrale innovationsprojekter. De 100 procent CO2-neutrale prototyper – et bolig-, logistik samt kontorprojekt – vil efterfølgende fungere som et benchmark for byggepraksis på tværs af porteføljen i forfølgelsen af 2028-målsætningen. Til gengæld erkender Nrep også, at der vil være en resterende CO2-udledning, og derfor vil NREP tage initiativ til at opsamle CO2 gennem lokal skovrejsning.

– Udfordringen skal ikke undervurderes. Vi ved, at fast ejendom spiller en enorm rolle i overgangen til en CO2-neutral økonomi, og det er opmuntrende at se, hvordan mange virksomheder tager nye skridt forud for COP26. Men løfter gør det ikke alene – vi har brug for væsentligt mere handlekraft for at beskytte vores planet mod den klimakrise, som den står over for, og vi inviterer partnere til at slutte sig til os i denne bevægelse mod at gøre CO2-neutrale byer til virkelighed, siger Claus Mathisen.

NREP har længe været en frontløber inden for bæredygtighed, hvilket spiller en central rolle i virksomhedens strategi for værdiskabelse. Pionerprojekter omfatter anvendelse af CO2-neutral geotermisk opvarmning, verdens første 100 procent ’upcycled’ betonbygning og ’UN17 Village’, som det første store projekt, der favner alle FN’s 17 verdensmål. Endvidere kunne NREP for nylig meddele, at klimafonden 2150 har rejst 2 milliarder kr. til investering i bæredygtige byteknologier. De første fem investeringer i denne fond har potentiale til at afbøde CO2-emissioner på mere end 1,6GT.

Solid Nrep-fremgang i 2020
Som Estate Media har skrevet, havde Nrep i 2020 solid fremgang, hvor selskabet slog en række af sine egne rekorder.

Omsætningen steg med 78 procent til 525 millioner kr., mens driftsresultatet blev løftet med 82 procent til 359 millioner kr.

Alt i alt landede Nrep et 2020-resultat før skat på 95,8 millioner kr. mod 47,2 millioner kr. i 2019 – altså en fordobling af bundlinjen. Resultatet var dobbelt så godt, som ledelsen havde forventet.

Læs mere i Nrep slår flere rekorder – tæt på trecifret millionoverskud

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Emil Harritshøj: Sug viden til dig og husk at dele ud af din egen