Lynetteholm skal anlægges ud fra Refshaleøen i Københavns Havn og efter planen have en portløsning til Nordhavnen. Illustration: Arkitema Architects, Tredje Natur og Cowi

By & Havn nedsætter uafhængig borgersamling om Lynetteholm

I en meddelelse tirsdag oplyser udviklingsselskabet By & Havn, som er ejet 95 procent af Københavns Kommune og 5 procent af staten, at selskabet har valgt et rådgiverhold i demokrati og borgerinddragelse til at udforme og facilitere en uafhængig borgersamling om Lynetteholm. Forsamlingen skal bestå af cirka 60 borgere i forbindelse med den kommende halvø og bydel i Københavns Havn.

– Borgersamlingens medlemmer vil få til opgave at skabe en vision for og komme med anbefalinger til udviklingen af den fremtidige bydel på Lynetteholm. Borgersamlingens arbejde skal kunne indgå i og understøtte den senere politiske miljø- og planproces for Lynetteholms fremtidige bydel. Borgersamlingen forventes at kunne begynde arbejdet primo 2022, oplyser By & Havn.

Annonceringen af en borgersamling sker, efter et bredt flertal i Folketinget i juni vedtog anlægsloven om Lynetteholm, hvilket har skabt heftig debat primært blandt borgere.

Læs mere i Grønt lys til Lynetteholm – nu går arbejdet i gang

Lynetteholm-debat ind i ny fase
Dermed går diskussionen om Lynetteholm ind i en ny fase, hvor anbefalingerne og ambitionerne for den nye bydel i København skal konkretiseres.

– Lige nu er Lynetteholmen kun en halvø, der skal stormflodssikre København, som politikerne har vedtaget. Nu er opgaven at finde ud af, hvad der skal være på øen. Og da projektet kommer til at foregå over mange år, har vi også brug for nye metoder til at inddrage byens mange aktører i processen og bygge et solidt vidensgrundlag, så politikerne på Københavns Rådhus og Christiansborg har de bedste forudsætninger for at træffe beslutninger om, hvordan Lynetteholm konkret skal udvikles og give værdi tilbage til byen.

– Vi håber desuden på, at borgersamlingen vil være med til at give en bred debat blandt københavnerne om ambitionerne for den kommende bydel, siger adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn, i meddelelsen.

I det nye år vil en samling på cirka 60 repræsentative borgere blive udtrukket via Danmarks Statistik. Borgersamlingens medlemmer ventes at blive udvalgt på baggrund af udvælgelseskriterier som køn, alder, uddannelse og bopæl, oplyser By & Havn.

 

Fakta: Borgersamling for Lynetteholm

– Borgersamlingens medlemmer vil få til opgave at skabe en vision og komme med anbefalinger til udviklingen af den fremtidige bydel på Lynetteholm

– Borgersamlingens arbejde skal kunne indgå og understøtte den senere politiske miljø- og planproces for Lynetteholms fremtidige bydel

– Borgersamling om Lynetteholm sammensættes repræsentativt. Danmarks Statistik vil stå for udsendelse af invitationer via e-Boks til et mellem 5.000-10.000 borgere i Storkøbenhavn og sikre en stratificeret lodtrækning så cirka 60 borgere udvælges som medlemmer borgersamlingen

– De endelige kriterier for udvælgelsen ventes at basere sig på køn, alder, uddannelse og bopæl, så borgersamlingens medlemmer afspejler populationen på tværs af hele byen

– Det endelige design, format og opgavebeskrivelse for borgersamlingen vil blive udarbejdet de kommende måneder. Borgersamlingen forventes at blive etableret primo 2022

– Borgersamlingen mødes ved en række samlinger over flere dage og vil kunne indhente viden og fagekspertise fra en tilknyttet uafhængig fagekspertgruppe. Alle interesserede borgere, foreninger og organisationer i byen vil kunne bidrage med viden, input og partindlæg – før og under samlingerne på borgersamlingens digitale platform lynetteholm.borgersamling.dk. Offentligheden vil ligeledes kunne deltage ved et åbent borgermøde som en del af borgersamlingens forløb og som observatører uden taleret ved de fysiske samlinger

– Borgersamlingen arbejder uafhængigt og vil blive sekretariatsbetjent, så der sikres armslængde og transparens i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer

– I Danmark er de første borgersamlinger blevet gennemført i kommuner som København, Albertslund og Rudersdal. Hertil er første del af regeringens Klimaborgerting blevet gennemført. Storbyer i Nordamerika, Australien og Europa har de seneste femten år gennemført en lang række Citizens’ Assemblies (borgersamlinger) og senest har byrådet i Paris den 14. oktober i år besluttet at nedsætte et permanent borgerting, der skal rådgive byrådet i alle større beslutninger fremover.

Kilde: By & Havn

 

Læs alle artikler om Lynetteholm her

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Emil Harritshøj: Sug viden til dig og husk at dele ud af din egen