Adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding. Foto: Foto: Wilfred Gachau

MT Højgaard-koncernen opjusterer forventningerne til 2021

MT Højgaard Holding A/S opjusterer forventningerne til 2021 som følge af stigende aktivitet og bedre kapacitetsudnyttelse i de danske forretningsenheder. Ordreindgangen er fortsat positiv, og samtidig er der større klarhed om tidsplanerne for opstart af nye byggerier og timingen af projektsalg, meddeler den danske udviklings- og entreprenørkoncern.

MT Højgaard-koncernen forventer en omsætning i niveauet 7,1 milliarder kr. mod tidligere en forventning i niveauet 6,8 milliarder kr., svarende til en vækst på 19 procent i forhold til 2020.

– Vi er på flere områder foran med eksekvering af strategien. Drift og indtjening forbedres løbende, hvilket opjusteringen for 2021 og den foreløbige prognose for 2022 bekræfter. Vi er også nået langt med at forme fremtidens MT Højgaard Holding via opkøb og frasalg. Men flere grundlæggende forudsætninger har ændret sig, siden vi lancerede strategien i februar 2020, og vi har også valgt at være mere konservative i værdiansættelsen af projekter, forklarer adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding, i en kommentar.

En foreløbig prognose for 2022 viser en væsentlig vækst i omsætningen med en overskudsgrad i niveauet 3,5 procent før særlige poster og særlige afskrivninger.

Selskaber og historik
MT Højgaard Holding-koncernen omfatter moderselskabet MT Højgaard Holding A/S og de seks 100 procent ejede forretningsenheder, som er MT Højgaard Danmark A/S, MT Højgaard International A/S, MT Højgaard Projektudvikling A/S, Enemærke & Petersen A/S, Scandi Byg A/S og Ajos A/S.

Fundamentet til MT Højgaard-koncernen blev lagt i 1918, da Sven Schultz og Knud Højgaard etablerede entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz. I 1919 grundlagde Axel Monberg og Ejnar Thorsen entreprenørvirksomheden Monberg & Thorsen. De to entreprenørvirksomheder samarbejdede på en række projekter i årenes løb og fusionerede i 2001, hvor MT Højgaard blev stiftet.

 

MT Højgaard Holding opjusterer forventningerne til 2021

– Omsætningen ventes nu at blive i niveauet 7,1 mia. kr. (tidligere forventning niveauet 6,8 mia. kr.) svarende til en vækst på 19 procent i forhold til 2020

– Driftsresultatet før særlige poster og særlige afskrivninger ventes nu at blive omkring 185 mio. kr. (tidligere forventning i niveauet 160 mio. kr.) svarende til en vækst på 50 procent i forhold til 2020

– Køb og salg af virksomheder og aktiviteter kan fortsat påvirke forventningerne. Der henvises i øvrigt til omtalen af forudsætninger i delårsrapporten for 2. kvartal 2021

Foreløbig resultatprognose for 2022

– Den finansielle målsætning for den 3-årige Bæredygtig22-strategi var oprindelig at hæve overskudsgraden før særlige poster og særlige afskrivninger til 4 procent i 2022. Det ville ved en stort set uændret omsætning i forhold til 2020 (6 mia. kr.) svare til et driftsresultat på omkring 240 mio. kr.

– Ifølge en tidlig prognose antages MT Højgaard Holding nu i 2022 at nå en omsætning på over 8 mia. kr. og et driftsresultat i niveauet 280 mio. kr.

Kilde og kommentar: MT Højgaard Holding

 

Læs om MT Højgaard-koncernens 2020-resultater og forventninger til 2021 i:

Stadig på rette spor – MTHH fordobler overskud i 2020

 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Ali Simiab: Man kan nå langt med en musikalsk tilgang

29-årige Michael Fynbo Hansen jonglerer med milliarder i Patrizia