Dades, som indtil i sommer havde Boris Nørgaard Kjeldsen (billedet) som adm. direktør, har nu Søren Kristiansen som topdirektør. Foto: Dades

Dades slår atter rekord – overskud runder 1,7 milliard kr.

Dades, som er et af Danmarks største privatejede ejendomsselskaber, kommer særdeles stærkt ud af regnskabsåret 2020/21 med det bedste resultat i selskabets 84-årige historie.

Det oplyser Dades, som indtil udgangen af juni var anført af adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, men han fratrådte i forbindelse med, at Dades overdrog forvaltningen af sine ejendomme til Nrep. I samme omgang blev koncerndirektør Søren Kristiansen forfremmet til topdirektør i Dades.

Læs mere i Dades overdrager forvaltning af ejendomme for 25 mia. kr. til Nrep

Læs også Dades: En kæmpe og unik aftale med Nrep, fordi vi outsourcer vores kerneydelse

Kontor og bolig i fremgang – butikscentersegment tilbage
Det dugfriske årsregnskab viser, at Dades har opnået et resultat før skat på 1.751 millioner kr. mod 779 millioner kr. i 2019/20 – altså mere end en fordobling af bundlinjen.

Nettoomsætningen/udlejningsindtægterne er samtidig vokset med 4 procent til 1.245 millioner kr. fra 1.197 millioner kr.

Omvendt er driftsresultatet før kurs- og værdireguleringer (ebvat) gået den forkerte vej, eftersom det er faldet med 4 procent til 685 millioner kr. fra 711 millioner kr.

– Årets resultat er samlet set meget tilfredsstillende, konkluderer Dades-ledelsen anført af Søren Kristiansen, der aflægger sit første regnskab som adm. direktør.

Bundlinjefremgangen er hjulpet godt på vej af værdiopskrivning af investeringsejendomme for 456 millioner kr. mod 355 millioner kr. i 2019/20.

Dades opnåede i det forgangne regnskabsår fremgang inden for to af sine tre ejendomssegmenter. Det er kontor og bolig, der tilsammen udgør cirka 70 procent af porteføljen. Omvendt har butikscentersegmentet haft ’en mindre tilbagegang, men med fleksibilitet og dialog med lejerne er det lykkedes at fastholde hovedparten i porteføljen’.

Klar til investering og opkøb for milliarder
Søren Kristiansen fremhæver, at Dades ’står godt rustet, operationelt og finansielt til at fortsætte udviklingen’ af selskabets ejendomsportefølje på over 26 milliarder kr.

– Sammen med Nrep har Dades igangsat et ambitiøst investeringsprogram, der indebærer, at der over de kommende år investeres op imod 2 milliarder kr. i den eksisterende portefølje, og med selskabets aktuelle investeringskapacitet er det målsætningen, at der skal foretages investeringer i nye projekter og ejendomme for op mod yderligere 6 milliarder kr. over den kommende årrække.

– Dades vil uændret selv stå for køb af nye ejendomme med henblik på at styrke den samlede portefølje, og hvor muligt vil Dades ligeledes samarbejde med Nrep om køb af nye ejendomme og projekter, oplyser selskabet.

Forventninger til 2021/22
Med hensyn til forventninger til 2021/22 forventer Dades-ledelsen en nettoomsætning i niveauet 1,5 milliard kr. og et primært resultat (ebit) i niveauet 875-925 millioner kr. Resultatet før værdireguleringer (ebvat) forventes at blive i niveauet 675-725 millioner kr. mod de opnåede 685 millioner kr. i 2020/21.

– Samlet set forventes omsætningen således en smule over det forgangne år, mens resultaterne ventes på niveau med det forgangne år, primært som følge af de afledte Covid-19-effekter på centerporteføljen og øget ejendomsrelaterede omkostninger.

Ny bestyrelsesformand
På Dades’ ordinære generalforsamling den 12. oktober blev Peter Andreassen valgt til ny bestyrelsesformand. Han erstatter Steen Parsholt, der efter seks år i selskabets bestyrelse har valgt at takke af. Ligeledes havde Dorte Krak valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Hun er blevet erstattet af Barbara Fiorini Due, der er General Counsel i Novo Holdings A/S, som er største aktionær i Dades.

Dades A/S havde på balancedagen 30. juni 2021 en balance på 26.509 millioner kr. – heraf investeringsejendomme for 26.119 millioner kr. – mod 25.021 millioner kr. året før, mens egenkapitalen er steget til 8.309 millioner kr. fra 7.121 millioner kr. 12 måneder før.

Dades med kontor i Lyngby er ejet af Novo Holdings A/S (46,6 procent), Aase og Ejnar Danielsens Fond (38,7 procent) og Tryghedsgruppen (14,0 procent). Boris Nørgaard Kjeldsen ejer de resterende 0,7 procent af aktierne i Dades.

Novo Holdings har i regnskabsåret købt Jyske Banks beholdning på 2,1 procent af Dades-aktierne.

Læs om Dades’ 2019/20-resultater og forventninger til 2020/21 i:

Kæmpe centernedskrivning skæmmer rekordregnskab fra Dades

 

Seneste årsregnskaber – Dades

Kilde og tabel: Dades A/S’ årsrapport 2020/21 (1. juli 2020 til 30. juni 2021)

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Christian Melgaard tavs om brat stop – vil gerne fortsætte i branchen