København. Foto: Martin Heiberg

Ejendomdanmark: Tre veje til flere almene boliger

Som Estate Media har skrevet, varslede statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale i forbindelse med det nye folketingsår, at regeringen arbejder på et nyt boligudspil med særligt fokus på flere almene boliger.

– Regeringen vil snart fremlægge et ambitiøst boligudspil. Helt grundlægende skal familier med almindelige indkomster have mulighed for at bo i byerne. Der bliver bygget rigtig meget i de her år. Også mange almene boliger. Men vi har brug for endnu flere boliger, som er til at betale. Derfor vil regeringen gøre det muligt at opføre 22.000 flere almene boliger over de næste 10-15 år. De fleste vil blive bygget i de større byer. Alene i Storkøbenhavn kan vores kommende boligudspil betyde en tredobling af nybyggeriet af almene boliger. Tre gange så mange nybyggede familieboliger i København. Typisk 80-90 kvm med en husleje på omkring 8.000 kr. om måneden, sagde statsministeren blandt andet i tirsdags.

Læs mere i Regeringen: 22.000 nye almene boliger til 10.000 kr. per kvm

Hvad med finansiering?
Ambitionen om mangfoldige byer med plads til alle støttes af Ejendomdanmark. Det skal dog også være klart, hvordan økonomien skal hænge sammen, hvis der skal opføres billige boliger i de dyreste områder af Danmark, fremhæver ejendomsbranchens erhvervsorganisation.

– Vi skal have bygget flere boliger af alle slags, hvis vi skal have mangfoldige byer med plads til alle. Men det kræver penge at få betalelige boliger i et dyrt område. Så vi afventer spændt regeringens udspil også til finansiering, siger adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark, og fortsætter:

– Vi foreslår at hæve maksimumbeløbet for alment byggeri, sikre flere byggegrunde, minimere bureaukratiet, forkorte ventetiderne på byggesager og endeligt give kommunerne mere frihed til at bruge de eksisterende finansieringsmuligheder for alment byggeri.

Både alment og privat
Statsministerens åbningstale havde fokus på de almene boliger, men det er også – siger Jannick Nytoft – vigtigt, at der skabes bedre muligheder for at opføre private lejeboliger:

– Der er ingen tvivl om, at der skal bygges mere – især i de store byer. Og der er brug for både private og almene boliger. Jeg håber derfor, at regeringen kigger bredere på udfordringerne med mangel på boliger og sikrer sig, at udviklingen sker med markedet i ryggen.

Dyrt at bygge nyt
En grundlæggende udfordring er, at grunde og byggepriserne i særligt København er så høje, at de almene boliger ikke kan finansieres indenfor de nuværende maksimumbeløb. Hvis løsningen blot lyder på flere fordyrende tiltag for privat boligbyggeri, der i forvejen finansierer en del af det almene byggeri, bliver konsekvensen let, at det samlede byggeri falder. Der skal derfor også tænkes over, hvordan det offentlige kan være med til at finansiere boligerne:

– Jo snævrere rammer du giver de private entreprenører, jo færre boliger kommer der. De tre tiltag skal derfor gøre det lettere for de almene selskaber at opføre ejendomme, siger Jannick Nytoft.

 

Tre tiltag til flere betalelige boliger

 

Hæv maksimumbeløbet

Det er dyrt at bygge – både materialer og arbejdskraft er blevet stadigt dyrere. Derfor er det nødvendigt, at maksimumbeløbene for almene boliger tilpasses nutidige omkostninger ved at blive justeret. Det vil naturligt skabe langt flere boliger, fordi de almene selskaber vil have mulighed for at bygge hyppigere end i dag.

Bedre byggesagsbehandling og brug af kommunale grundkøbslån

Byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune er en stor udfordring for planlægning og byggeri. Ventetiden skal nedbringes og processerne strømlines. Kommunen skal sikre, at private og almene boligprojekter ikke rammes af så forskelligrettede krav, at det i sig selv udgør en barriere.

Det gælder eksempelvis størrelsen på boligerne, parkeringsnorm mv. Giv kommunerne frihed til at bruge grundkøbslån. Rammen er på plads, pengene er reserveret, men lånene må i dag ikke ydes i netop de nye store udviklingsområder, hvor der bliver bygget. Ejendomdanmark foreslår derfor at fjerne barriererne og permanentgøre ordningen, så længe der er ubalance mellem udbud og efterspørgsel af boliger.

Etablering af nye byggegrunde skal prioriteres

Byggegrunde er nødvendige for at opføre nye boliger. I dag er processerne omkring godkendelse af nye byggegrunde alt for træge og hensynet til det store boligbehov for lille. Hvis det offentlige prioriterer etableringen af nye byggegrunde, forbedres mulighederne for at bygge de forskellige typer boliger, der er brug for.

Hvad er maksimumbeløbet?

Når der bygges almene boliger, er der lagt et loft på, hvor høje de totale byggeomkostninger må være per kvm. Dette loft kaldes maksimumbeløbet. Det dækker både omkostninger til køb og klargøring af byggegrunden og selve byggeomkostningerne.

Maksimumbeløbets satser er fastlagt i 2005 og er siden blot blevet inflationsjusteret. I 2021 blev satserne ændret, så de i højere grad giver mulighed for at opføre små boliger, men der er fortsat ikke nogen kobling til hverken bygge- eller grundpriser.

Kilde og kommentar: Ejendomdanmark

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Ali Simiab: Man kan nå langt med en musikalsk tilgang

29-årige Michael Fynbo Hansen jonglerer med milliarder i Patrizia