Niels Bohr Bygningen, der skal give forskningen og laboratorierne i Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet moderne rammer. Foto: Bygningsstyrelsen

Niels Bohr Bygningen atter forsinket: – Yderst frustrerende

Omfanget af de mangelfulde brandlukninger i Niels Bohr Bygningen, der skal give forskningen og laboratorierne i Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet moderne rammer, har vist sig væsentligt større end hidtil anslået.

Det oplyser Vejdirektoratet tirsdag morgen.

Tidligere vurderede Vejdirektoratet, at bygningen rummede 7.000-8.000 brandlukninger, der ikke var lavet ordentligt.

Nærmere undersøgelser har dog vist, at det snarere er op mod 10.000 brandlukninger og gennemføringer i etagedæk, der ikke er blevet lavet godt nok af de oprindelige entreprenører, og som derfor skal udbedres, før bygningen kan få brandgodkendelser.

Derudover går det langsommere end ventet med at udbedre de fejludførte brandlukninger til trods for, at Vejdirektoratet siden sommerferien har mere end fordoblet det antal medarbejdere hos entreprenørerne, der udelukkende arbejder med denne opgave.

De to forhold gør, at det ikke er muligt at færdiggøre Niels Bohr Bygningen til den 31. oktober, som det ellers var forventningen i seneste status fra Vejdirektoratet.

’Yderst frustrerende’
– Det er yderst frustrerende, at vi skal bruge så mange kræfter – og så meget tid – i projektets afsluttende fase på at udbedre noget, der aldrig burde have været et problem, nemlig de fejludførte brandlukninger, siger anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen fra Vejdirektoratet.

– Men det er altså den virkelighed, vi står i, og det må vi håndtere. Jeg må dog sige, at det her nok er den værste sag med mangelfuld kvalitet i arbejdet, jeg har oplevet længe.

Erik Stoklund Larsen tilføjer, at alle andre afsluttende arbejder i byggeriet skrider frem efter planen og ikke p.t. har nogen forsinkende effekt:

– Det er i bund og grund kun brandlukningerne, vi slås med, og derfor har udbedringen af dem også vores absolutte hovedfokus. Alle andre færdiggørelsesarbejder skrider aktuelt planmæssigt frem, og vi glæder os til at overdrage et stort og moderne byggeri til Københavns Universitet.

Vejdirektoratet har i de seneste måneder gennemført en undersøgelse af brandlukningskvaliteten på sine øvrige byggeprojekter.

– Her fandt vi faktisk lignende problemer.

– De blev dog opdaget i et relativt tidligt byggestadie, hvor vi kunne tage hånd om dem, hvorfor de vurderes for nærværende ikke at have en forsinkende effekt på de øvrige byggerier, siger Erik Stoklund Larsen.

Ny dato: 31. december 2021
Transportministeriet og Vejdirektoratet vil kontakte relevante myndigheder inden for byggeområdet for at gøre opmærksom på deres erfaringer med problemerne med brandlukninger.

Vejdirektoratet forventer nu at kunne overdrage Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet den 31. december 2021. Det sker dog kun, hvis entreprenørerne, som Vejdirektoratet ikke vil sætte navne på, ’leverer den forventede fremdrift’ i arbejdet med at udbedre brandlukningerne.

Københavns Universitets nye naturvidenskabelige flagskib, Niels Bohr Bygningen, var oprindeligt budgetteret til at skulle åbne i 2016.

Læs mere i Niels Bohr Bygningen bliver mindst 2 milliarder kr. dyrere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

– Sofie Michalsik er mere end et talent

Kristian Axel Nielsen har ramt et åbent vindue