København. Foto: Shutterstock

Kapitalfond vil købe Copenhagen Capitals portefølje – men bestyrelsen vil ikke forhandle

– Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har modtaget en ikke-bindende henvendelse fra en international kapitalfond omkring køb af selskabets samlede ejendomsportefølje.

Det skriver bestyrelsen i det børsnoterede ejendomsinvesteringsselskab med nytiltrådte adm. direktør Rasmus Greis.

– Henvendelsen tager afsæt i et stabiliseret afkast på 3,40 procent, hvilket skal ses i forhold til, at porteføljen i halvårsrapporten er opgjort til et afkastkrav på 3,96 procent. Henvendelsen vedrører endvidere selskabets samlede portefølje, mens værdiansættelsen i selskabets halvårsrapport og de bogførte værdier per 30. juni 2021 beror på af individuelle værdiansættelser af hver enkelt ejendom. Henvendelsen indikerer imidlertid under disse forudsætninger en merværdi på omkring 15 procent i forhold til de bogførte værdier som opgjort per 30. juni 2021.

– Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har besluttet at man ikke vil gå i realitetsforhandlinger med den internationale kapitalfond.

– Ovenstående offentliggøres for at skabe transparens omkring værdiansættelsen af selskabets portefølje og imødegå rygtedannelse omkring handlen med selskabets aktier, skriver Copenhagen Capitals bestyrelsesformand, Christian Rossing Lønberg uden at komme nærmere ind på kapitalfondens identitet.

Nærmer sig milliardportefølje
På balancedagen 30. juni 2021 havde Copenhagen Capital A/S en balancesum på 972 millioner kr. mod 825 millioner kr. på samme tidspunkt året før, mens egenkapitalen er vokset til 368 millioner kr. fra 294 millioner kr. 30. juni 2020.

Læs mere om selskabets resultater i 1. halvår 2021 og forventninger til helåret i:

Hellerup-salg løfter Copenhagen Capital

Læs også:

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder