Adm. direktør Rasmus Greis, Copenhagen Capital. Foto: Copenhagen Capital

Hellerup-salg løfter Copenhagen Capital

Samme dag, som Rasmus Greis officielt er tiltrådt som adm. direktør i Copenhagen Capital, har det børsnoterede ejendomsinvesteringsselskab fremlagt regnskab for 1. halvår 2021.

Det viser, at omsætningen er faldet til 17,9 millioner kr. fra 18,6 millioner kr. i 1. halvår 2020.

Omvendt er resultatet efter skat blevet løftet til et overskud på 55,5 millioner kr. mod 5,9 millioner kr. for samme periode i fjor. Fremgangen skyldes salg af Esthersvej 12 i Hellerup ’for et beløb, som ligger godt 10 procent over den bogførte værdi’.

Resultatet før værdireguleringer og skat (ebvat) blev på 8,0 millioner kr. for 1. halvår 2021 mod 7,2 millioner kr. i 1. halvår 2020.

For hele 2021 forventer Copenhagen Capital fortsat et resultat (ebvat) på mellem 16,0 og 19,0 millioner kr. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Ledelsen forventer stadig positive værdireguleringer af selskabets ejendomsportefølje.

Rasmus Greis efterfølger Lars Falster
31. august tiltrådte Rasmus Greis som adm. direktør i Copenhagen Capital med bestyrelsesformand Christian Rossing Lønberg.

– Copenhagen Capital er en fantastisk virksomhed, som drives af stærke kompetencer på alle niveauer, og hvor der er plads til både initiativ og virkelyst. Jeg er klar til at bære arven videre fra alle de år, hvor vi har præsteret gode resultater hvert år, og som jo er det, som gør virksomheden interessant for både vores aktionærer og medarbejdere, siger Rasmus Greis, der har været ansat i Copenhagen Capital siden 2017.

Læs mere i Copenhagen Capital finder ny direktør efter brat afskedigelse

Rasmus Greis takker Egil Rindorf, der i april tiltrådte som interim direktør i forbindelse med den bratte afskedigelse af Lars Falster som adm. direktør. Afskedigelsen skyldtes ifølge Copenhagen Capital den nye strategiplan, ’Fokus 2024’.

Læs mere i Copenhagen Capital afskediger direktøren

På balancedagen 30. juni 2021 havde Copenhagen Capital A/S en balancesum på 972 millioner kr. mod 825 millioner kr. på samme tidspunkt året før, mens egenkapitalen er vokset til 368 millioner kr. fra 294 millioner kr. 30. juni 2020.

 

Seneste regnskaber – Copenhagen Capital

Kilde og tabel: Copenhagen Capital A/S’ rapport for 1. halvår 2021 (1. januar til 30. juni)
I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder