Ressourcerækkerne i Ørestad. Foto: Kontraframe

Millionstøtte sætter turbo på nyt projekt om den bæredygtige byggeproces

Med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond skyder Værdibyg nu et nyt, stort projekt i gang under overskriften ’Den bæredygtige byggeproces’.

Projektet, som realiseres med en bevilling på i alt 4,3 millioner kr., skal udvikle konkrete anvisninger til tilrettelæggelse og gennemførelse af byggeprocessen. Indsatsen skal munde ud i en serie vejledninger og videndelingsaktiviteter om blandt andet bæredygtighedsstrategier, udbud og ledelse.

– Byggeriets parter oplever, at der fortsat er udfordringer og barrierer i løbet af bygge- og renoveringsprojektets faser, som betyder, at kun få af de indledende ambitioner for bæredygtighed rent faktisk er at finde i det udførte byggeri. Bæredygtighed kræver, at vi designer, planlægger og udfører byggeri lidt anderledes, end vi plejer, siger Rolf Simonsen, programdirektør for Værdibyg.

Han mener, at hvis vi skal have fuldt udbytte af de bæredygtige materialer og løsninger, som vi i stigende grad ser på markedet, skal der udvikles og implementeres en ny bæredygtig byggeproces.

– Fremtidens byggeri skal være bæredygtigt. Projektet her skal gøre byggeriets aktører og virksomheder i stand til at komme fra ambition til handling. Det skal ske ved, at vi styrker de processer og det samspil, der er nødvendigt for at udføre bæredygtigt byggeri, siger Rolf Simonsen.

 

Fakta: Projektet

Projektet starter i efteråret og arbejder inden for fire hovedtemaer:

– Klare strategier for bæredygtighed i bygge- og anlægsprojekter

– Tæt og tidligt samarbejde om bæredygtighed

– Klare krav til bæredygtighed i udbud, aftaler og kontrakter

– Ressourcer og ledelse med fokus på bæredygtighed

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder