Cementonvne på Aalborg Portland. Foto: Aalborg Portland

Sænker pris efter svag efterspørgsel på bæredygtig cement

Interessen var – ifølge Aalborg Portland – stor, da cementproducenten i starten af året lancerede sin nye cementtype FutureCEM, der med op til 30 procent lavere CO2-aftryk kan bidrage til færre CO2-udledninger. Interesse og det generelt øgede fokus på mere bæredygtighed i byggeriet er dog ikke blevet afspejlet i salget af i 1. halvår 2021.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

– Bæredygtighed er de seneste år kommet på alles dagsorden, og hos Aalborg Portland har vi investeret massivt i at udvikle nye, CO2-reducerede løsninger som FutureCEM. Vi må dog sande, at udviklingen i efterspørgslen overraskende nok går for langsomt, og der er samtidig lav betalingsvillighed for mere grønne løsninger, siger direktør Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland.

Derfor har Aalborg Portland nu valgt at udviske prisforskellen mellem FutureCEM og konventionel grå cement allerede fra 1. september til trods for høje udviklings- og produktionsomkostninger forbundet med den nye CO2-reducerede cement.

Et nødvendigt skridt
Ifølge Michael Lundgaard Thomsen er der tale om et nødvendigt skridt, hvis de nyudviklede CO2-reducerede løsninger skal blive det naturlige valg. En markedsudvikling, som er helt afgørende for indfrielsen af Aalborg Portlands egne klimamål, der tæller en 30 procents CO2-reduktion per ton cement og en aftale med regeringen om at reducere CO2-aftrykket frem mod 2030 med 660.000 tons CO2.

– Vi har med prisudligningen fjernet en væsentlig barriere. Nu er der brug for, at resten af værdikæden også byder sig til. Bygherrerne, også de offentlige, skal efterspørge CO2-reduceret beton, rådgiverne skal kende til mulighederne og tage dem med i projekteringen, og entreprenørerne og betonproducenterne skal tilvælge nye løsninger, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Aalborg Portlands nye implementeringsplan indebærer, at 5 procent af al grå cement konverteres til FutureCEM i 2021, og i 2025 skal mere end halvdelen af alt grå cement være konverteret til FutureCEM.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder