Amager Fælled med markering af den kommende Fælledby, som får i alt 2.000 boliger skråt over for Bella Center på den anden side af Vejlands Allé. Foto: By & Havn

Byudvikling: Er en socialist blevet lig med en egoist?

Når man har fulgt Ørestad siden tilblivelsen i begyndelsen af 90erne, så var det helt uforståeligt at opleve Frank Jensens knæfald for den yderste venstrefløj til KV17. Her skete der nemlig det, at flere naturelskere pludselig efter helhedsplanen havde ligget klar i 20 år, gik med til at ændre den til fordel for at bevare det pågældende stykke af fælleden og på den måde fik opbakning til 4 år mere på overborgmesterposten.

Det er bare ærgerligt, at metroen allerede er anlagt, og den ligger lige op af der, hvor bydelen skulle have været. Men der var jo kommunalvalg, og så var det i 2017 det, der kunne opnås flertal for. Bydelen blev flyttet 500 meter, hvilket næppe er bæredygtigt, hvis man gerne vil have beboerne til i videst mulig udstrækning at bruge offentlig transport. Men så vidt så godt. Toget er så at sige kørt videre, og bydelen under planlægning på de nye præmisser.

Pensiondanmark kom på banen på den nye beliggenhed, der er tegnet en bæredygtig bydel i træ og alt sammen er såre godt i forhold til det overordnede formål om at sikre flere boliger i København, ja der kommer oven i købet 25 procent almene boliger i byggeriet, der ellers bliver udlejningsboliger.

I de fleste markedsteorier vil øget udbud som bekendt være lig med mindre pres på priserne. Det er især venstrefløjen i København, der argumenterer for flere billige boliger – et sympatisk synspunkt, som de allerfleste kan være med på og som der ganske sikkert også er stemmer i.

Så dukker der så ikke bare diverse padder, men nu også en vandsalamander op. Det betyder, at aktivisterne Amager Fælleds Venner ønsker at stoppe byggeriet på Amager Fælled, og de har nu oven i købet fået finansieret 2 millioner kr., som retten har krævet for at nedlægge forbud mod at fortsætte byggeriet.

Det er ikke bare tarveligt. Det er faktisk uansvarligt. Først ødelægger man den helhedsplan, som Ørestad er udviklet efter. Så må parterne indrette sig anderledes, og så går man også efter det. Hvis man har været på det omtalte område, så er der tale om noget, der ligner en fodboldbane. Om vandsalamanderen er der eller ej, har jeg ikke forstand på. Jeg har heller ikke forstand på om den måske kunne flytte over til den nærliggende mose i stedet for at bo på fodboldbanen. Men jeg har forstand på udbud og efterspørgsel, og hvis man gang på gang kræver flere boliger, så er man også nødt til at acceptere, at de bliver bygget.

Berlingske har de seneste uger sat sig for at efterprøve Enhedslistens politiske program, og det viser sig, at de faktisk ikke stemmer for de projekter, hvor der er almene boliger. På trods af, at et af deres vigtigste synspunkter er, at der skal være billige boliger til alle. Denne blog handler ikke om partipolitik, men den handler om, at når det gælder et så omkostningstungt forretningsområde som byudvikling, så er det ikke fair, at der er politikere, der bakker op om, at tingene går lidt i den ene retning og lidt i den anden retning. Det er slet og ret urimeligt i forhold til de investorer, som sætter ikke bare millioner men milliarder i nybyggerier.

Når det så oven i købet i denne sammenhæng direkte går ud over de to investorparter; nemlig By & Havn og Pensiondanmark, hvilket dybest set består af københavnernes skattekroner (By & Havn er ejet af Københavns Kommune) og Pensiondanmarks medlemmer fra fagforeninger som 3F, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet, så er det helt urimeligt, at en vandsalamander skal ødelægge det.

I de seneste år har der været sat retorisk spørgsmålstegn fra regeringens side ved, hvorvidt private projektudviklere tjente for meget. Men det er der ikke tale om her. Der er faktisk tale om en investering, der skal gavne nogle af dem i Danmark, der tjener mindst og sikre dem et bæredygtigt afkast på deres pensionsopsparing foruden at sikre flere blandt andet billige boliger.

Hvis man har den holdning, bliver man så nogle gange skudt i skoene, at man ikke er naturelsker. Jeg hører til typen, der allerede i gymnasietiden kørte rundt med Greenpeace klistermærker alle vegne på tasken og cyklen. Havde jeg nogen sinde set mig selv argumentere for, at man ikke skulle passe på naturen? Nej, selvfølgelig havde jeg ikke det. Vi skal passe på naturen, og klimaet og vi skal sikre, at der bliver sat turbo på bæredygtighedstiltag også i byggeriet. Men vi skal også sikre, at der ikke bliver spildt ressourcer alene fordi, man kan og ikke finder det opportunt at tænke holistisk.

Når det gælder Pensiondanmark, så taler vi om måske den institutionelle investor i Danmark, der har mest fokus på bæredygtighed og som skal bygge en bydel i træ ind i en helhedsplan, som vil skabe en sammenhængende by med 25 procent almene boliger. Come on – er det at være socialist blevet lig med at være egoist?

Læs alle udgaver af Redaktørens blog her

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder