Illustration: Estate Media

Branchen skal stå klar til KV21

I denne uge kunne vi på Estate Media bringe nyheden om, at Horsens borgmester Peter Sørensen meldte ud, at han godt kunne tænke sig en udbygning af Horsens status som koncertby. Det kunne for eksempel medføre investeringer i en ny koncertarena, der også kunne bruges til sport. Horsens er i de seneste år vokset markant og får stadigvæk over 1.000 nye indbyggere til kommunen om året. Udviklingen, der har sat Horsens på det nationale kort, blev kickstartet, da byen tilbage i 2000 begyndte at arrangere koncerter med national tiltrækningskraft.

Forventeligt kom der i kølvandet på nyheden på facebook – som er blevet adskillige politikeres nye foretrukne offentliggørelsesplatform i 2021 – både positive tilkendegivelser, men også nogle, der skrev, at “den udmelding kommer jo bare fordi, at det er valgår”.

Jeg er naturligvis godt klar over, at det ikke var ment positivt, men var en bemærkning præget af slet skjult kritik af, at man bare prøver at fiske stemmer.

Selvfølgelig er det klart, at politikere over hele landet gør rigtigt i at finde nogle mærkesager frem nu og de næste 3 måneder frem til valget 16. november. Men i den proces er man også nødt til at gøre status over, hvad der er sket i kommunerne de sidste 4 år, og hvad der bør ske de næste 4, 8 eller 12 år for fortsat at holde kommunens udvikling på rette spor. Det er nu engang det, vi skal stemme om, og derfor er det helt relevant at melde ud nu, hvilke visioner man som politiker har for den næste periode.

Det betyder til gengæld også, at det er nu, man som investor, projektudvikler eller rådgiver i ejendomsbranchen skal komme med de gode ideer.

Jeg hører en del nævne, at de ikke synes, det er tidspunktet nu for “politikerne har nok travlt” eller “vi venter og ser, hvem der sidder på taburetterne efter 16. november”. Det er for at sige det lige ud snotdumt og manglende rettidig omhu.

Det er nu, der skal gøres opmærksom på de vigtige dagsordener, hvad enten det handler om konkrete sager eller det handler om de store visioner, der skal være med til at underbygge væksten i en kommune og dermed trække lejere og købere til boligprojekter og erhvervsdomiciler.

Netop det sidste er så vigtigt. Boligmarkedet har forståeligt nok stukket af med det meste af opmærksomheden i ejendomsbranchen i de seneste år. Men på relativt kort sigt vil der mange steder i landet komme en langt bedre balance i boligmarkedet mellem udbud og efterspørgsel, og så vil investorer og branchen i det hele taget igen vende blikket i højere grad mod erhverv. Derfor er det i lige så høj grad et område, som kommunalpolitikere over hele landet bør have øje for og gå i dialog med branchen om.

Hvis man vælger at se politikernes motivation for at tænke visionært som en sub-optimering af deres muligheder for at blive valgt, så er det naturligvis svært at modbevise. Men det er samtidig et alt for snævert og forkert fokus. De fleste politikere er drevet af engagement, og mens de første år i en valgperiode går med at sætte kursen og drifte de mange sager, der allerede var på bordet inden valget, så er det naturligt, at man op til genvalg reflekterer og afpudser visionerne og ser på, hvor engagementet har ført én hen og om brillerne skal pudses en anelse for fortsat at bevare det oprindelige fokus og de visioner, der drev en til at begynde med.

Derfor er man mere åben for nye tanker, retninger, perspektiver og ideer, og selvom man ikke kan forvente, at politikerne nødvendigvis køber alle ens gode ideer om nye udbudsmetoder, højhuse eller kommunale understøttende infrastrukturinvesteringer, så er det altså nu de skal luftes for at blive en del af den indgangsbagage som politikerne går ind i de næste 4 år med.

Så det er bare med at komme i arbejdstøjet!

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder