Foto: Shutterstock

Anlægsramme beskæres med milliardbeløb i 2022

Regeringen har indgået en aftale med KL om kommunernes økonomiske ramme i 2022. Aftalen giver en anlægsramme på 19,9 milliarder kr. Dermed er anlægsrammen reduceret med 1,7 milliard kr. sammenlignet med i år, hvilket også var forventet, vurderer DI Dansk Byggeri.

– Jeg vil gerne kvittere for en på mange måder god aftale om kommunernes økonomi. Vi havde forventet, at anlægsrammen ville falde næste år, da rammen for 2021 blev sat højt grundet coronavirus, og med 19,9 milliarder kr. er rammen landet på et pænt niveau, siger Torben Liborius, underdirektør i DI Dansk Byggeri.

I aftalen fremgår det, at energirenoveringer skal prioriteres i endnu højere grad i kommunerne. Der skal laves en kortlægning af potentialet for energieffektiviseringer, og så skal der arbejdes for, at kommunernes energirenoveringsrate kommer op på 3 procent.

– Det er rigtig godt, at man har lavet et særskilt afsnit om energirenoveringer – det viser, at området har høj prioritet. Bygninger spiller en væsentlig rolle i klimaindsatsen, så det er helt nødvendigt, at potentialet for energieffektiviseringer bliver kortlagt, og at energirenoveringsraten i kommunerne kommer op på 3 procent, ligesom det allerede er kravet til staten, siger Torben Liborius.

’Stort behov for investeringer i infrastruktur’
I DI Dansk Byggeri ærgrer man sig dog over, at veje og infrastruktur ikke er nævnt i aftalen:

– Der er et stort behov for investeringer i infrastrukturen. Både for at indhente det store efterslæb og for sikre fremkommeligheden.

– Vi pendler mere end aldrig før, og mobilitet er en væsentlig faktor for samfundsøkonomien. Så det er enormt vigtigt, at vi har fokus på at nedbringe trængslen og sørge for, at folk kan komme nemt på tværs af Danmark, siger Torben Liborius.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder