København. Foto: Martin Heiberg

Så meget er ældre boligudlejningsejendomme faldet efter indgreb 

7 procent.

Så meget er værdien af ældre boligudlejningsejendomme faldet som følge af sidste års såkaldte Blackstone-indgreb, hvor boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 – den såkaldte moderniseringsregel – blev strammet med virkning fra 1. juli 2020.

Læs mere i Stramning af paragraf 5, stk. 2 vedtaget – få overblikket

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de ældre udlejningsejendomme er faldet med 7 procent. Faldet er sket i en tid med generel økonomisk medvind, og derfor er værditabet som følge af indgrebet reelt endnu højere, fremhæver Ejendomdanmark.

Ejendomsbranchens erhvervsorganisation hæfter sig ved, at de ældre ejendomme med lejeboliger er blevet betydeligt mindre værd, end de ville have været, hvis ikke regeringen med et snævert flertal i Folketinget i 2020 havde strammet mulighederne for at modernisere ældre, ledige lejelejligheder.

Reelt værditab på 21,5 procent
Beregninger fra Danmarks Statistik viser, at priserne for boligudlejningsejendomme er faldet med cirka 7 procent, siden diskussionen om et muligt indgreb begyndte primo 2019. I samme periode er ejerboliger steget med cirka 15 procent.

Samlet set peger det på, at værditabet som direkte følge af indgrebet udgør 21,5 procent – og sandsynligvis også endnu mere, vurderer Ejendomdanmark. Danmarks Statistik kan nemlig ikke skelne mellem nye og gamle ejendomme, så de 21,5 procent dækker både de berørte ældre ejendomme og de nye ejendomme, der er steget i perioden.

Tabet var forudsigeligt og på det ventede niveau, konstaterer adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark.

– Vi advarede allerede dengang – på linje med mæglere, banker og andre markedsaktører – om, at indgrebet ville have en betydelig effekt. Og det kan vi nu se, at det desværre også har fået. En ting er det værditab, der sker på ejendommene, noget andet er, at der sker i en tid, hvor der ellers er stigninger på andre områder. Et værdifald på mere end 20 procent vil svare til en samlet regning for indgrebet på 26 milliarder kr., siger Jannick Nytoft.

Læs også Ejendomsinvestorer forventer tab på 30-40 milliarder kr.

Forskel på markeder
Samtidig har forskellen mellem værdien af en udlejningsejendom og en privat ejerlejlighed aldrig været større i kroner og øre. I hovedstaden er forskellen nu på mere end 20.000 kr. per kvm. Det skyldes både indgrebet, og at der i forvejen – grundet den stramme regulering for udlejningsejendomme – var et efterslæb.

– Det er klart, at indgrebet har gjort ondt på ejerne, og det har selvfølgeligt ikke gjort det bedre, at coronakrisen fulgte lige i hælene. Samtidig tyder meget på, at handlerne af de ældre ejendomme er stilnet af, og et stillestående marked betyder færre renoveringer, samt mindre vækst og udvikling og endelig skatteindtægter, siger Jannick Nytoft.

Under den heftige debat frem mod indgrebet blev indgrebets påvirkning af andelsboligforeninger et stort emne. Det skyldes, at andelsboligers værdi beregnes, som de var en udlejningsbolig. Som konsekvens af det øgede fokus blev andelsboliger på en række områder skærmet i indgrebet. Derfor er det – forklarer Jannick Nytoft – svært at konkludere, i hvor høj grad værdifaldet i udlejningsboliger har smittet af på andelsboligforeningernes ejendomme.

Læs også Ejendomsaktører: Disse konsekvenser får en stramning af paragraf 5, stk. 2

 

Fakta

– Prisen på ældre udlejningsejendomme er faldet cirka 7 procent i et marked, hvor renten er meget lav. Den lave rente har på ejerboligmarkedet betydet prisstigninger på cirka 15 procent. Normalt følges prisudviklingen på udlejningsboliger og ejerboliger nogenlunde ad. Det relative værditab for udlejningsejendomme sammenlignet med ejerboliger udgør dermed knap 21,5 procent

– Værditabet for andelsboligforeningers ejendomme slår ikke nødvendigvis direkte igennem som faldende priser for de solgte andelsboliger. Tabet kan i nogle tilfælde have tæret på foreningernes fælles formue i form af hensættelser, ligesom skiftende vurderingspraksis kan resultere i værdistigninger uagtet de reelle markedsforhold

Kilde: Ejendomdanmark

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder