KHR Architecture har kontor i Kanonbådshusene på Holmen i København. Foto: KHR Architecture

KHR Architecture utilfreds med årsresultat

KHR Architecture kommer noget blandet ud af 2020, viser dugfriskt årsregnskab fra det københavnske arkitektselskab.

Bruttofortjenesten stiger til 53,5 millioner kr. fra 44,8 millioner kr., mens driftsresultatet omvendt dykker en spids til 0,8 million kr. fra 0,9 million kr.

Alt i alt viser resultatet før skat et overskud på 0,1 million kr. – ligesom i 2019.

– Til trods for den positive udvikling inden for forskellige segmenter anser ledelsen året resultatet som utilfredsstillende, fremgår det af ledelsesberetningen i KHR Architectures 2020-rapport.

Forudser bundlinjevækst
Til gengæld er virksomheden blevet styrket med nye kompetencer og forretningsområder, som skal øge omsætning og indtjening i fremtiden, fremhæver adm. direktør og partner Lars Kragh, der også hæfter sig ved, at KHR Architecture har udvidet med 11 fuldtidsstillinger siden 2019.

Medarbejdertilgangen udgør ifølge Lars Kragh en del af forklaringen på, at årsresultatet trods den øgede omsætning ender med et beskedent overskud. Resultatet dækker også over et enkeltstående, større tab på et forlig om et skolebyggeri fra 2011.

– Vi har helt bevidst investeret i nye forretningsområder og kompetencer, og det koster på bundlinjen på den korte bane. Allerede nu kan vi dog mærke den positive effekt både internt og i form af projekttilgang, og jeg er sikker på, at vi på sigt også vil kunne høste vores investering på bundlinjen, siger Lars Kragh.

– Når det er sagt, er bundlinjen aldrig vores primære fokus. Naturligvis skal vi tjene penge, men KHR er en uafhængig, partnerejet arkitektvirksomhed, hvor vi alle er enige om, at vores vigtigste mission er at skabe god arkitektur, der gør en positiv forskel for brugerne og samfundet. Samtidig prioriterer vi et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere, som er altafgørende for, at den gode arkitektur kan tage form.

KHR Architecture fylder 75 i år og har stået i spidsen for en række prisvindende og anerkendte projekter som Københavns Metro, Fiberlines produktions- og administrationsbygning i Middelfart, Bang & Olufsens hovedsæde i Struer samt Københavns Universitet på Amager.

(Artiklen fortsætter under billedet)

De fire partnere i KHR Architecture foran Kanonbådshusene på Holmen i København, hvor selskabet har haft kontor siden 2006. Fra venstre ses adm. direktør Lars Kragh, teknisk direktør Henrik Danielsen, kreativ direktør Mikkel Beedholm og forrest kreativ direktør Janina Zerbe. Foto: KHR Architecture

Har styrket to områder i 2020
Overordnet set har arkitektselskabet styrket to områder, som har kostet i 2020.

– Vi har professionaliseret vores virksomheds drift ved at uddanne og ansætte inden for it, HR, administration og kommunikation. Den øvelse bliver snart fuldendt med en ny tegnestuechef, der skal sikre, at vi bruger vores menneskelige og faglige ressourcer bedst muligt.

– Dernæst har vi bredt vores forretningsmæssige fokus ud til nye områder og målgrupper, så vi har en mere sund balance mellem offentlige og private kunder og kan tilbyde analyse og rådgivning til vores kunder lige fra den helt indledende fase forud for et køb, nybyggeri eller en renovering. Derfor har vi investeret i at opbygge en dedikeret enhed til bygherrerådgivning og samtidigt ansat en kapacitet inden for boligbyggeri, oplyser direktøren for KHR Architecture, der også peger på Corona ’som en fordyrende faktor i selskabets drift’.

Forventninger til 2021
Selskabets ledelse forventer at opnå en ’tilfredsstillende’ indtjening i 2021.

– Coronasituation har ikke rykket ved forholdet, da de segmenter, tegnestuen primært opererer på, ikke er påvirket i nævneværdig grad, lyder meldingen.

KHR Architecture A/S havde på balancedagen 31. december 2020 aktiver for i alt 34 millioner kr. mod samme balance året før, mens egenkapitalen er vokset til 3 millioner kr. fra 2 millioner kr. ultimo 2019.

Selskabet havde i gennemsnit 76 fuldtidsmedarbejdere i 2020 mod 65 året før.

 

Seneste årsregnskaber – KHR Architecture

Kilde og tabel: KHR Architecture A/S’ årsrapport 2020

Læs alle arkitektnyheder her

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Videre til værktøjslinje