Lynetteholm skal anlægges ud fra Refshaleøen i Københavns Havn og efter planen have en portløsning til Nordhavnen. Illustration: Arkitema, Tredje Natur og Cowi

Grønt lys til Lynetteholm – nu går arbejdet i gang

Et bredt flertal i Folketinget har fredag stemt for lov om at anlægge Lynetteholm, som bliver en ny halvø i Københavns Havn. Lynetteholm får masser af boliger og arbejdspladser.

Transportministeriet oplyser, at arbejdet med Lynetteholm begynder i år og fremhæver, at Lynetteholm i fremtiden kommer til at løse to af hovedstadens problemer; håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsbranchen og bidrag til forbedret klimasikring af København.

– Det er et stort og langsigtet projekt at bygge en ny halvø i Københavns Havn, og det er rettidig omhu at gå i gang nu, for halvøen er med til at klimasikre hovedstaden. Derfor er jeg glad for, at et meget bredt flertal i Folketinget står bag beslutningen om at anlægge Lynetteholm, så arbejdet kan begynde allerede i år.

– Det betyder også, at vi nu kan gå i gang med at skrive næste kapitel af historien om Københavns nye halvø og finde ud af, hvad den skal bruges til. Det er der god tid til, og jeg håber derfor at borgere og organisationer i de kommende år vil bidrage med idéer og forslag til, hvad Lynetteholm kan bruges til, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Anlæggelsen af Lynetteholm kan begynde, efter Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har stemt for anlægsloven for Lynetteholm.

Portløsning til Nordhavnen
Lynetteholm skal anlægges ud fra Refshaleøen af overskudsjord fra byggeri i hovedstadsområdet. Længden på anlægsfasen afhænger af aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen.

De nuværende jorddepoter er fyldt op, og det er derfor nødvendigt at finde et nyt jorddeponi til overskudsjorden. Samtidig fungerer Lynetteholm som klimasikring af København. I tilfælde af stormflod er København i risiko for ødelæggende vandskader, og det er derfor nødvendigt at beskytte hovedstaden mod vandmasserne. Det betyder, at Lynetteholm, så snart det er muligt, skal forbindes med Københavns Nordhavn med en portløsning for at opnå den fulde stormflodssikring, oplyser Transportministeriet.

Lynetteholm-projekt præsenteret i 2018
I oktober 2018 blev en storstilet plan om at anlægge Lynetteholm – dengang benævnt Lynetteholmen – med 20.000 boliger med plads til 35.000 beboere præsenteret. Regeringen og Københavns Kommune vurderede i den forbindelse, at selve byggeriet på Lynetteholm kunne starte i omkring år 2035, og at bydelen ventes fuldt udbygget og beboet i omkring 2070.

På et pressemøde oplyste daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at Lynetteholm-projektet kommer til at koste omkring 20 milliarder kr., og at det bliver en halvø med plads til 35.000 beboere med tilsvarende arbejdspladser.

Desuden forklarede statsministeren, at projektet finansierer sig selv gennem grundsalg og betaling for brug af en havnetunnel.

Samtidig skal byggeriet af Lynetteholm skaffe penge til mere metrobyggeri og være med til at finansiere en havnetunnel til biler under havnen, som skal være en del af Københavns kommende ringvej, oplyste den daværende borgerlige regering ledet af Venstre.

Læs mere i København skal have en ny ø med plads til 35.000 beboere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder