Banegårdspladsen i Glostrup set fra syd. Foto: PFA

Bymidten i Glostrup står over for massivt løft

PFA og Glostrup Kommune har indgået aftale om at udarbejde en helhedsplan for centrale områder i Glostrup. Målet er at skabe en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig bymidte, oplyser parterne, som har etablering af boliger, nye sammenhængende byrum med rekreative områder, klimasikring og forskønnelse blandt idéerne på tegnebrættet.

Helhedsplanen omfatter Banegårdspladsen, Rådhusparken og et område syd for Fritidscentret i Glostrup.

Nye boligområder
– Det er helhedsplanens formål at skabe gode rammer for at bo i nye boligområder i de centrale områder af bymidten. Flere borgere og nye boliger skal skabe mere liv i området. De nye boliger skal indpasses med respekt for det bestående, så der skabes sammenhæng og bedre byliv i områderne. Rådhusparken er bymidtens grønne lunge, og den skal bevares som en del af helhedsplanen, oplyser PFA og Glostrup Kommune.

Duoen vil udvikle Banegårdspladsen, så der skabes bedre sammenhæng. Det er for eksempel i forhold til nye boliger, bedre sammenhæng i forhold til centre og detailhandel, bedre adgangsforhold til stationen, når den udbygges med letbane og regionaltogstop og endelig en ny broforbindelse for gående og cyklister over banen til områderne syd for jernbanen for at binde byen bedre sammen.

Tidsplan
Arbejdet med at lave helhedsplanen færdig går i gang her i midten af 2021 og forventes afsluttet inden udgangen af 2022. Derefter igangsættes udbudsprocesser og lokalplaner.

– Det er vores fælles målsætning at sikre en generel forskønnelse af bymiljøet med bæredygtigt byggeri og klimasikrede områder, herunder også flere grønne områder og bedre forbindelser mellem de forskellige kvarterer i byen, siger Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA Ejendomme.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder