Partner og Director Peter Lassen, Colliers. Foto: Colliers

Ordet er dit: 5 grunde til at bygge spekulativt inden for logistik

Blogindlæg skrevet af Peter Lassen, partner og Director, og Alexander Rønholt, Associate, begge Colliers

Skal man finde en økonomisk vejrhane på det kommercielle ejendomsmarked, skal man rette blikket mod industri- og logistikejendommene. Både i Danmark og i udlandet har markedet for denne type ejendomme traditionelt bevæget sig hurtigt i samme retning som de generelle økonomiske tendenser.

I øjeblikket buldrer markedet fremad på bagkant af udbruddet af Covid-19, hvilket skaber særligt gunstige forhold for spekulativt byggeri. Blandt de aktuelle tendenser, som driver markedet, er der især to, som stikker ud.

Stigende e-handel driver efterspørgslen
På globalt plan har forbrugerne de seneste år handlet mere og mere online, og ifølge flere studier er Danmark faktisk blandt de lande, hvor der handles mest online. I 2010 udgjorde e-handlen blot 5% af det samlede private forbrug. I 2020 er denne andel vokset til 15% ifølge Danmarks Statistik og FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel).

Som følge af de gentagne nedlukninger af de fleste fysiske butikker, på nær dagligvarebutikker, har danskerne i stigende grad købt deres varer hjemme fra sofaen. Forbrugere, der er vant til at handle digitalt, har købt mere online end tidligere, samtidig med at de har købt flere forskellige typer produkter end tidligere. Derudover er e-handlen steget, fordi nye målgrupper, herunder de ældre, er begyndt at handle på nettet.

Den stigende efterspørgsel har også formet selve bygningerne – bogstaveligt talt. På grund af væksten i e-handlen er kravene til lager- og logistikbygninger blevet højere, hvilket er en trend, der forventes at fortsætte. Jo højere aktivitet, desto vigtigere er det at have avancerede faciliteter, herunder automatiserede systemer, effektive højloftede bygninger og ramper til at lette til- og frakørsel med lastbiler.

Større kontrol over forsyningskæderne

Pandemien har også påvist, hvor sårbare de globale forsyningskæder er og hvor afhængige de er af åbne grænser, effektive transportmidler og velfungerende produktionskæder. Den begrænsede flytrafik, havnelukninger, mangel på arbejdskraft, øget grænsekontrol og omlægning af ruter har haft stor indvirkning på transporten af varer, hvilket har tvunget virksomheder til at gentænke, hvordan de kan sikre deres forsyningskæder i fremtiden.

Hos Colliers forventer vi, at øget diversifikation i netværket af leverandører samt øget indenlandsk produktion og oplagring er blandt de løsninger, som bliver implementeret på kort til mellemlangt sigt. Særligt øget indenlandsk produktion og oplagring forventes at øge efterspørgslen efter industri- og logistikejendomme.

Mangel på ledige lokaler hæmmer væksten

Under Covid-19 har mange virksomheder med en e-handelsplatform oplevet, hvad der normalt modsvarer flere års vækst på få måneder. Dette har også haft en effekt på logistikmarkedet, hvor vi i øjeblikket oplever en intensiv konkurrence om effektive og moderne lejemål med en god geografisk placering. Selv om en analyse af tomgangsniveauerne rundt omkring i Danmark tegner et billede af et tomgangsniveau, der har været stort set uændret de seneste år, er dette dog ikke helt retvisende. En stor del af de tomme arealer findes i utidssvarende lokaler, som ikke imødekommer lejernes krav i dag.

Læs alle blogindlæg på estatemedia.dk her

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder