Foto: De Samvirkende Købmænd

Købmænd jubler over forslag om stop for flere megabutikker

Regeringens planer om et 5-årigt stop for flere og større butikker i de såkaldte aflastningsområder uden for byerne er præcis den medicin, som landets købstæder har brug for netop nu, hvor butikslivet i bymidterne er truet af stigende e-handel og megabutikkerne ved indfaldsvejene.

Det mener De Samvirkende Købmænd, DSK, brancheorganisationen for over 1.500 købmænd i blandt andet i kæderne Rema 1000, Meny og Spar.

– Det er både nødvendigt og klogt, at man fra statens side nu griber ind over for den tiltagende konkurrence mellem kommunerne om at tillade nybyggeri af store detailhandelsbutikker uden for byerne med det resultat, at butikslivet i bymidterne sygner hen, siger DSK’s adm. direktør, John Wagner, som er medlem af det partnerskab for levende bymidter, som netop er kommet med en række forslag til regeringen.

John Wagner henviser til en frisk evaluering af planlovens detailhandelsbestemmelser – gennemført af Indenrigs- og Boligministeriet – som viser, at der i de forløbne knap fire år er udlagt mere end 630.000 kvadratmeter detailhandelsareal alene i aflastningsområderne uden for bymidterne. Hertil kommer så alle de planlagte butikker i bymidter, bydelscenter, lokalcentre og som enkeltstående butikker i en situation, hvor vi i forvejen sidste år så det hidtil højeste antal ledige butikskvadratmeter de seneste 15 år.

– Det siger sig selv, at en sådan udvikling er dybt problematisk, hvis man vil fastholde købstædernes bymidter som centrum for butiksliv, restaurationsliv, kulturliv og mødepunkt. Det kan og bør ikke fortsætte. Nu får alle en nødvendig tænkepause, hvor man bl.a. kan analysere konsekvenserne af de seneste års mange nyetableringer og den stærkt stigende e-handel i perioden med Covid-19, siger John Wagner.

DSK har sammen med blandt andet Landdistrikternes Fællesråd gennem flere år gjort opmærksom på de udfordringer, som de mange og store nye udvalgsvarebutikker uden for bymidterne har skabt for byernes eksisterende handelsliv.

Det er derfor – fremhæver John Wagner – med ekstra stor glæde, at DSK ser S-regeringens forslag om et 5-årigt stop for flere og større butikker i aflastningsområder – og mange andre forslag, der skal styrke fremtidens detailhandel og bymidter med alt lige fra byfornyelse og forsøgsordning med fribyer til hjælp til etablering og drift af borgerdrevne butikker.

Læs mere i Stramning af planloven skal gøre op med ’årtiers fejlslagen centralisering’

Læs også Regeringen går til kamp mod tomme butikker

Læs også Megabutikker tager livet af bykernerne

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Videre til værktøjslinje