Adm. direktør Per Weinreich, CBRE i Danmark. Foto: CBRE

CBRE-direktør: Mindre klimarisici kan presse priserne op

I en helt ny rapport ’Sustainability and Climate Risk: What can we learn from the Nordics?’ ser CBRE på sammenspillet mellem bæredygtighed, klimarisici og investeringshorisonter.

Det sker i forbindelse med, at investorer og porteføljeforvaltere i stigende grad fokuserer på at udvikle og anvende ny værktøjer og teknikker for bedre at kunne vurdere klimarisici og -modstandskraft af aktiver, porteføljer og markeder.

Fremover vil markeder, der har en proaktiv tilgang og fokuserer på bæredygtighed og på strategier til at reducere klimarisikoen, være frontløbere i forhold til at være attraktive investeringsmål, siger adm. direktør Per Weinreich, CBRE Danmark.

Højere pris i fremtiden
Det indebærer blandt andet, at ’aktiver og lokationer, der betragtes som mindre påvirkede af klimaændringer eller mere modstandsdygtige over for dem, meget vel kan drage fordel af at kunne tage en højere pris i fremtiden. I Norden giver den historiske arv og fremtidige strategier et solidt fundament for at sikre robustheden på det kommercielle ejendomsmarked’, vurderer Per Weinreich.

– Da risici forbundet med klimaændringer kan have betydelige økonomiske konsekvenser, øges antallet af investorer og porteføljeforvaltere, der har en proaktiv tilgang til at tackle klimarisici. Fysiske risici som for eksempel ekstreme vejrforhold, oversvømmelser og storme kan resultere i et stigende pres på forsikringspræmier, højere investerings- og driftsomkostninger samt et fald i likviditet og ejendomsværdi.

– På den anden side kan midlertidige risici, herunder økonomiske, politiske og samfundsmæssige reaktioner på klimaforandringer, føre til et fald i storbyernes tiltrækningskraft, og i værste tilfælde kan det medføre, at individuelle aktiver bliver forældede, siger Per Weinreich og tilføjer:

– I øjeblikket er der ikke mange eksempler på, at investorer trækker sig fuldstændig tilbage fra hele markeder på grund af klimarisici, men efter investorerne har fået større forståelse for klimarisici, bliver deres investeringsbeslutninger mere klimabevidste.

Vigtig overvejelse
En vigtig overvejelse er – fremhæver Per Weinreich – evnen til at skelne mellem de potentielle påvirkninger, som klimarisici kan have på aktiv-, portefølje- og markedsniveau. Mens bæredygtighed mest fokuserer på driften, kan klimarisici i sidste ende have større effekt på ejendomsvurderinger. Målet er at forstå, hvordan klimarisici kan påvirke aktivets likviditet og som et resultat deraf både indkomst- og kapitalvækst.

Dragana Marina, Head of Research i CBRE Danmark, er enig:

– At prissætte klimarisiko og modstandsdygtighed er langt mere komplekst end at prissætte energieffektivitet og kulstofreduktion. Der er en generel forståelse af, at den kommercielle ejendomsbranche har brug for en standardisering af ‘risikovalutaen’. Men måling af noget kræver først, at variablen defineres. Og det er det, der er meget udfordrende.

– Der er en indvirkning på ejendomsniveau, en indvirkning på den relaterede infrastruktur, som ejendommen afhænger af, og der er en markedspåvirkning. Hvis et helt kvarter er oversvømmet, og din ejendom ligger på en bakke, får din ejendom måske ikke skader, men du får et slag med hensyn til ejendommens evne til at fungere, og det påvirker dens værdi, siger Dragana Marina.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder