København. Foto: Martin Heiberg

Copenhagen Capital dropper servicerede lejligheder

Det børsnoterede ejendomsinvesteringsselskab Copenhagen Capital har indgået aftale med Movinn om salg af datterselskabet Copenhagen Suites.

– Transaktionen sker til en værdisætning, som overstiger den bogførte værdi, men giver ikke anledning til justering af Copenhagen Capitals resultatforventninger, oplyser Copenhagen Capital.

Copenhagen Suites driver en portefølje af servicerede lejligheder, det vil sige indflytningsklare møblerede lejligheder med blandt andet internet og køkkenudstyr.

– Selskabet blev etableret ultimo 2017 og er siden da vækstet med både interne såvel som eksterne lejemål. Det er besluttet i strategiplanen ’Fokus 2024’ ikke at videreudvikle Copenhagen Suites, hvorfor et salg til Movinn er naturligt, oplyser Copenhagen Capital.

– Movinn er en af markedets førende inden for servicerede lejligheder i Danmark, hvorfor de er en naturlig køber af Copenhagen Suites og en god fremtidig strategisk samarbejdsparter for Copenhagen Capital. Vi er sikre på, at vores kunder og lejemål er i gode hænder hos Movinn. Salget frigør ressourcer som vi fremadrettet kan bruge på udvikling og administration af egen ejendomsportefølje, siger direktør Egil Rindorf, Copenhagen Capital, i en fondsbørsmeddelelse.

Farvel til direktør
Copenhagen Capital er, som Estate Media har skrevet, kommet ud af 2020 med overordnet fremgang efter to opjusteringer i løbet af året. Alligevel blev daværende adm. direktør Lars Falster afskediget lige efter offentliggørelsen af årsregnskabet.

Bruddet skete officielt i kølvandet på den i efteråret 2020 vedtaget forretningsplan ’Fokus 2024’, ’hvor selskabet fortsætter den løbende optimering og udvikling af ejendomsporteføljen’.

Læs mere i Copenhagen Capital afskediger direktøren

På balancedagen 31. december 2020 havde Copenhagen Capital A/S en balancesum på 885 millioner kr. mod 801 millioner kr. året før, mens egenkapitalen er vokset til 316 millioner kr. fra 286 millioner kr. ultimo 2019.

Læs mere i Stort tocifret millionoverskud i Copenhagen Capital næsten halveret

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder