Strædet i Køge. Foto: Citycon

Agat taber voldgiftssag i Køge – skal betale større beløb end forventet

Endnu engang skidt nyt for Agat Ejendomme.

Således oplyser det nordjyske ejendomsselskab, at det i et fælles konsortium med Køge Kommune har tabt en voldgiftssag anlagt af GVL Entreprise.

Striden handler om opførelsen af en andel af Strædet i Køge med tilhørende rehabiliteringscenter, daghjem og aflastningsboliger i byggeperioden 2016-18.

– Det samlede beløb, konsortiet skal betale, er større end forventet og udgør 43 millioner kr. eksklusive moms, hvortil kommer procesrenter på 10 millioner kr. og sagsomkostninger, oplyser adm. direktør Robert Andersen, Agat Ejendomme.

Kendelse: 65 millioner kr.
Konsortiets parter – altså Agat Ejendomme og Køge Kommune – hæfter solidarisk for opfyldelsen af kendelsen, der samlet lyder på 65 millioner kr. inklusive moms.

Agat Ejendomme og Køge Kommune skal betale det samlede beløb. Hvis parterne ikke indbyrdes kan opnå enighed, afgøres det ved en ny voldgiftssag.

– Afgørelsens betydning for Agat Ejendomme afhænger således af den indbyrdes fordeling i konsortiet og vil kunne påvirke driftsresultatet i større eller mindre grad. Forhandlingerne med Køge Kommune omkring den indbyrdes fordeling af betalingen vil også kunne påvirke Agat Ejendommes likviditet betydeligt, oplyser Robert Andersen, der ’har forskellige manøvreringsmuligheder i forhold til at sikre det nødvendige finansielle beredskab’.

Agat har tidligere reserveret et beløb til udfaldet af voldgiftssagen. Ledelsen forventer, at det endelige udfald af sagen kan holdes inden for resultatforventningerne udmeldt for indeværende regnskabsår. 2021/22 – resultatforventninger, der ligger på 0-10 millioner kr. før værdireguleringer, restaktiviteter og skat.

Læs mere i Corona og tabt retssag gør ondt på Agat

Har tabt over 800 millioner kr. på fem år
I marts offentliggjorde Agat Ejendomme årsregnskab, som dækker perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2021. Med et nyt, negativt resultat på 134 millioner kr. har Agat opnået et samlet underskud på 805 millioner kr. – før skat – de seneste fem år. Kun i 2016/17 havde selskabet sorte tal på bundlinjen.

Læs om selskabets resultater i 2020/21 og forventninger til 2021/22 i:

Agat med nyt trecifret millionunderskud: – Et skrækkeligt år

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder