Udviklingsplanen for Aarhus Amtssygehus lægger op til, at der bliver bygget cirka 900 nye boliger, der fordeles som private og almene boliger, handicapboliger og ungeboliger. Illustration: Vandkunsten og Sleth

Hospital i Aarhus bliver til boligkvarter – se illustrationer

Siden 2014, da Aarhus Kommune indgik en købsaftale med Region Midt om Aarhus Amtssygehus, har der været arbejdet på at omdanne området fra sygehus til et nyt bykvarter. Vandkunsten og Sleth har nu udarbejdet forslaget til udviklingsplanen for amtssygehuset, som mandag blev behandlet i Magistraten.

Et væsentligt element i det nye bykvarter er at bevare bevaringsværdige bygninger.

– Amtssygehuset historie skal leve videre i det nye bykvarter. Vi genskaber de oprindelige sigtelinjer i området med grønne alléer og bevarer de oprindelige bygninger af arkitekt Axel Høeg-Hansen, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Samtidig skal området åbnes op mod det omkringliggende kvarter, blandt andet via et stort, nyt trappeanlæg mod Regenburgs Plads.

To planer til debat
Rådmanden fremlægger to planer for amtssygehuset. Den ene er i tråd med de økonomiske principper, som byrådet har besluttet, mens den anden indeholder mere grønt og mindre byudvikling.

– Det handler om, hvad byrådet ønsker at prioritere, og derfor er det er vigtigt for mig, at begge planer bliver en del af den politiske debat og dialogen med borgerne, siger Bünyamin Simsek.

900 nye boliger
Udviklingsplanen for amtssygehuset lægger op til, at der bliver bygget cirka 900 nye boliger, der fordeles som private og almene boliger, handicapboliger og ungeboliger. Boligtyperne skal varieres, så det nye kvarter passer ind i områder. Derfor er planen blandt andet byrækkehuse i klassisk karréstruktur.

Udover boliger kommer området ifølge udviklingsplanen til at indeholde daginstitution og ungdomskulturhus.

Når planen har været behandlet af byrådet, får aarhusianerne endnu en gang mulighed for at komme med idéer og forslag i en offentlig høring.

Den endelige udviklingsplan for Aarhus Amtssygehus, som er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø, forventes klar i slutningen af året.

(Se to illustrationer under denne tekst)

Området skal åbnes op mod det omkringliggende kvarter, blandt andet via et stort, nyt trappeanlæg mod Regenburgs Plads. Illustration: Vandkunsten og Sleth
Den endelige udviklingsplan for Aarhus Amtssygehus, som er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø, forventes klar i slutningen af året. Illustration: Vandkunsten og Sleth

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder