Adm. direktør og hovedejer Robin Feddern, AG Gruppen. Foto: AG Gruppen

Første trecifret millionoverskud i AG Gruppen

AG Gruppen har for 10. år i træk forbedret bundlinjen og har nu for første gang opnået et trecifret millionoverskud.

Således kommer projektudviklingskoncernen ud af 2020 med et resultat før skat på 136,2 millioner kr. mod 81,8 millioner kr. i 2019. Det er en stigning på 67 procent og 55 millioner kr. mere end året før.

Omvendt falder nettoomsætningen med 7 procent til 648 millioner kr., mens driftsresultatet faldt til 22 millioner kr. fra 81 millioner kr.

Frasalg bag fremgang
– Resultatet løftes af en delvis realisering af flere joint venture-andele, siger adm. direktør og hovedejer Robin Feddern, AG Gruppen.

– Vi har i en årrække fokuseret på at være en god samarbejdspartner for kapitalstærke investorer, hvilket vi nu høster frugterne af. Sideløbende med realiseringen af enkelte joint venture-andele søger vi konstant at etablere nye stærke samarbejder; både med eksisterende partnere og enkelte nye. De kommende år vil vi fortsat opbygge en omfattende portefølje af boligejendomme sammen med vores samarbejdspartnere. Alle med henblik på realisering, når markedet er gunstigt, siger Robin Feddern.

Coronakrisen har, udover en kort opbremsning i foråret, ikke fået de store konsekvenser for AG Gruppens aktiviteter i 2020. Udover de mange partnerskaber fremhæver Robin Feddern en stærk og tilpasningsparat medarbejderstab som en vigtig årsag til det flotte resultat.

– Stærke samarbejder kræver dygtige medarbejdere. Og AG Gruppen råder over cirka 70 professionelle og engagerede medarbejdere, som hver dag leverer på et meget højt niveau. Særligt coronakrisen, med de deraf følgende udfordringer, har sat fokus på, hvor privilegeret en virksomhed AG Gruppen er, når den har så dygtige medarbejdere. Vi skylder alle medarbejdere stor tak for indsatsen i det forgangne år, siger Robin Feddern.

Lavere forventninger til 2021
AG Gruppens aktuelle pipeline er særligt centreret omkring hovedstaden, Odense, Aarhus og Horsens, hvor koncernen har flere projekter på vej.

– I det hele taget føler vi os godt rustet til fremtiden. Vores pipeline er stærk, vores medarbejdere blandt de bedste i branchen, og markedet, vurderer vi, vil fortsat være solidt, siger Robin Feddern.

AG Gruppens ligger i salgsforhandlinger om flere projekter, som forventes at udvikle koncernen positivt i 2021 og 2022.

– Vi vil i 2021 kunne mærke det manglende salg i foråret 2020, men da den høje aktivitet i branchen er vendt styrket tilbage, forventer vi også, at 2021 bliver et godt år for AG Gruppen – om end ikke på højde med 2020.

AG Gruppen med hovedsæde i Odense blev stiftet i 1986 under navnet Arkitektgruppen. I dag er projektudviklingskoncernen ejet 90 procent af adm. direktør Robin Feddern og 10 procent af selskabets COO Bjarke W. Graae.

Egenkapital vokset til 329 millioner kr.
På balancedagen 31. december 2020 havde AG Gruppen A/S en balancesum på 870 millioner kr. mod 900 millioner kr. året før, mens egenkapitalen er vokset til 329 millioner kr. fra 311 millioner kr. ultimo 2019. – svarende til en ny soliditetsgrad på 38 procent.

AG Gruppen har omkring 8.00 boliger og erhvervsbyggerier bag sig.

Læs også AG Gruppen får overskud på 82 millioner kr. – forventer stærkt 2021

Læs også AG Gruppen får ny COO og medejer efter medstifters frasalg og exit

 

Seneste årsregnskaber – AG Gruppen

Kilde og tabel: AG Gruppen A/S’ årsrapport 2020
Kilde og tabel: AG Gruppen A/S’ årsrapport 2020

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder