Aarhus. Foto: Shutterstock

Svindel for op mod 20 millioner kr. i Østjysk Bolig – flere ansatte politianmeldt

Ny advokatundersøgelse afslører, at der kan være sket omfattende bedrageri i den almene boligorganisation Østjysk Bolig. Omfanget vurderes i undersøgelsen fra Kromann Reumert til at være mellem 15 og 20 millioner kr.

Aarhus Kommunes tilsyn med de almene boligforeninger har tirsdag overdraget advokatundersøgelsen til Østjyllands Politi. Undersøgelsen afslører, at flere medarbejdere i Østjysk Bolig kan have begået bedrageri, mandatsvig og modtaget returkommission for op mod 20 millioner kr. De er nu alle blevet politianmeldt, oplyser Aarhus Kommune.

Mange mistænkelige forhold
I oktober 2020 meldte Aarhus Kommunes tilsyn Østjysk Boligs daværende direktør Allan Søstrøm til politiet for mandatsvig og bad boligforeningen bortvise ham fra sin stilling. På daværende tidspunkt havde tilsynet kendskab til sager, hvor direktøren uretmæssigt kan have foretaget private indkøb på beboernes regning for mere end 370.000 kr. Men den nye advokatundersøgelse, som tilsynet har sat i værk, afslører nu, at der kan være tale om sager i Østjysk Bolig i en helt anden størrelsesorden.

Foto: Østjysk Bolig

Af hensyn til politiets efterforskning bliver en række detaljer i undersøgelsen ikke offentliggjort, men undersøgelsen konkluderer, at flere medarbejdere i boligforeningen kan have gjort sig skyldige i bedrageri og mandatsvig for mindst 15-20 millioner kr. Samtidig viser advokatundersøgelsen, at der kan have været praktiseret systematisk returkommission med en storleverandør til boligforeningen i et omfang på mere end 7 millioner kr.

Flere mistænkelige forhold
Advokatundersøgelsen har fundet mistænkelige forhold i boligforeningen, der omfatter kontantoverførsler til uvedkommende private bankkonti for samlet 9,3 millioner kr., privatlignende udgifter til for eksempel restaurationer og dyre vine afholdt for boligforeningens regning for 2,2 millioner kr., private udgifter skjult i boligforeningens byggeregnskaber for 1 million kr. og slutteligt de mistænkelige indbetalinger fra en storleverandør på 7,4 millioner kr., som blandt andet er gået til at balancere diverse konti i Østjysk Bolig, der var benyttet til at dække private udgifter.

I alt 19,9 millioner kr., hvoraf nogle af beløbene kan dække over de samme transaktioner. Derfor er det samlede beløb skønsmæssigt opgjort til 15-20 millioner kr.

Rådmand er rystet
Bünyamin Simsek (V) er som rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune ansvarlig for tilsynet med de almene boligforeninger. Han er alarmeret over indholdet i advokatundersøgelsen.

Jeg er simpelthen rystet over, hvad vi har fundet i Østjysk Bolig. Vi taler om en organisation, der ikke kun skal tage vare på kommunens tilskud til almene boliger, men som også skal forvalte lejernes huslejer bedst muligt. Jeg vil rose vores tilsyn for, at det rykkede hurtigt, da det sidste år modtog en meddelelse fra en anonym whistleblower, så vi nu kan overdrage et omfattende materiale til politiet, siger Bünyamin Simsek.

Han har allerede nedsat en arbejdsgruppe sammen med byens 13 almene boligforeninger, der skal sikre tilliden til, at boligforeningerne forvalter lejernes penge så godt som muligt, og at beboerdemokratiet kan fungere optimalt.

Brug for professionelle kræfter
Jeg mener, at der er behov for et kritisk lys på, om beboerdemokratiet er sikret godt nok med de bestyrelser, som vi kan stille krav om i dag. Det er en ekstremt vigtig og svær ledelsesopgave at sidde i en bestyrelse for en boligforening, og jeg synes, at der skal professionelle kræfter ind for at understøtte beboernes muligheder for at gennemskue, hvad der sker i deres boligforening. Det er noget af det, som jeg har spillet ind med, og som jeg helt generelt synes, at vi skal have set på i hele sektoren, siger Bünyamin Simsek. 

Da Aarhus Kommune har overdraget sagen til Østjyllands Politi, kan tilsynet ikke bidrage med andre oplysninger om sagskomplekset end indholdet i en anonymiseret udgave af undersøgelsen, som tilsynet nu har offentliggjort.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder