Amager Fælled med markering af den kommende Fælledby, som får i alt 2.000 boliger skråt over for Bella Center på den anden side af Vejlands Allé. Foto: By & Havn

Myndigheder afviser klager og politisag mod Fælledby

Da Fælledby på Amager i slutningen af februar satte gang i det indledende arbejde med etablering af områdets byggeplads, medførte det en politianmeldelse og flere klager til Miljøstyrelsen med påstande om blandt andet ulovlig forstyrrelse af fugle og padder samt overtrædelse af både Jagtloven og VVM-tilladelse – det vil sige de naturhensyn, som Københavns Kommune har stillet som krav i forbindelse med gennemførelsen af byggeprojektet.

Sagerne er nu lukket med myndighedsafgørelser om, at Fælledby ikke har udført nogen aktiviteter i strid med lovgivning, tilladelser eller vilkår i forbindelse med det indledende arbejde på områdets byggefelt.

Fælledby har blandt andet foretaget etablering af nye levesteder for områdets beskyttede padder. En del af arbejdet med at beskytte naturen består også i at sikre, at ynglende fugle, særligt lærker, ikke bygger reder og dermed bliver forstyrret under forårets og sommerens kommende aktiviteter på byggefeltet.

’Forsøg på at fremme en bestemt dagsorden’
– Vi har forståelse for, at der er delte meninger om opførelsen af Fælledby, og vi ser mest de fremførte klager og politianmeldelser som et forsøg på at fremme en bestemt dagsorden, siger adm. direktør Erling Thygesen, Fælledbyen.

– Vi har i planlægningen af Fælledby været meget grundige i arbejdet med at beskytte naturen bedst muligt, og det glæder os meget, at alle myndigheder nu også har vurderet, at vi gør det rigtige. Vi er i fuld gang med at etablere de afværgeforanstaltninger, som skal beskytte dyrelivet i området, og håber på, at afvisningen af disse anmeldelser vil være med til at vise, at vi gør alt for at tilgå dette område på den bedst mulige måde, siger han.

Arbejdet på Fælledbys byggefelt er fortsat godt i gang, og det er forventningen, at cirka to tredjedele af et 430 meter langt stendige er færdigetableret inden for de næste par uger. Stendiget skal fungere som nyt levested for områdets beskyttede padder.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder