Aalborg. Foto: Shutterstock

Prognose: Boligpriserne stiger med 9,7 procent i år

Godt nyt til alle ejendomsinvestorer og private boligejere i Danmark.

Således fortsætter boligpriserne også i 2021 med at stige – og endda kraftigt. Det forudser Danmarks Nationalbank i en ny analyse om udsigter for dansk økonomi.

– I år ventes huspriserne at stige med 9,7 procent. Årsstigningen i 2021 afspejler især de kraftige prisstigninger mod udgangen af 2020 og den første del af 2021. I 4. kvartal 2021 ventes år-til-årstigningen at udgøre 6,5 procent, skriver Nationalbanken.

Anderledes end finanskrisen
Selvom det går stærkt på boligmarkedet, så er situationen anderledes end i årene før finanskrisen, hvor prisstigningerne var kraftigere over en længere periode og var drevet af stigende gæld og spekulation i fremtidige prisstigninger. Boligbyrden, altså finansieringsomkostningerne ved at købe en bolig som andel af husholdningernes gennemsnitlige disponible indkomst, var også væsentlig højere i midt-2000’erne, mens den ifølge Nationalbanken ligger ’lavt’ nu.

Dertil kommer, at reguleringen af kreditgivningen er skærpet med blandt andet Vækstvejledningen fra 2016 og ændringen i God Skik-reglerne fra 2018, hvilket har gjort boligejerne mere robuste. Desuden vil de nye regler for boligbeskatning, der implementeres i 2024, bidrage til at stabilisere udsving i boligpriserne, vurderer Nationalbanken.

– Boliginvesteringerne holdt et højt niveau gennem 2020, og de ventes at forblive høje de kommende år. Investeringerne understøttes både af udviklingen på boligmarkedet, stigende købekraft blandt husholdningerne og den politiske aftale om renoveringer i den almene boligsektor (Grøn boligaftale), skriver Danmarks Nationalbank.

Steg med 8,5 procent i 2020
De forventede boligprisstigninger på 9,7 procent i 2021 kommer efter 2020, hvor boligpriserne også steg betydeligt. I december lå prisen på enfamiliehuse 8,5 procent højere end i december 2019.

– Den nuværende nedlukning har ikke ført til en væsentlig opbremsning på boligmarkedet, som det var tilfældet i foråret 2020. Handelsaktiviteten er derimod forblevet høj de første måneder af 2021, mens husholdningernes forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet er tilbage på niveauet før pandemien. Den høje omsætning af huse har ført til et kraftigt fald i antallet af huse til salg, konstaterer Nationalbanken.

 

Boligpriser og boligbyrde

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder