København. Foto: Shutterstock

Branchen kritiserer stadig ny lejelov – trods forbedringer

Retssikkerheden og gennemsigtigheden i en ny samlet lejelov kan stadig forbedres.

Det mener Ejendomdanmark, der netop har afleveret sit andet høringssvar til en sammenskrivning af Lejeloven og Boligreguleringsloven.

Lejereguleringen i Danmark er omfattende og fordelt på flere forskellige love. Derfor besluttede et politisk flertal i 2014 at rydde op, og siden har Boligministeriet arbejdet med at skrive lejelovene sammen. Målet er at skabe større gennemsigtighed uden dog at rokke ved balancen mellem udlejer og lejer.

– Den nye sammenskrivning er klart bedre end det oprindelige forslag, men man strammer endnu engang skruen. Ikke meget – men nok til, at det kan mærkes. Der er ikke tale om en regelforenkling i ordets egentlige forstand, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomdanmark, som blandt andet repræsenterer professionelle udlejere.

Jannick Nytoft peger på, at Boligministeriet lyttede til flere af Ejendomdanmarks kommentarer i den første høringsrunde, og at lovudkastet derfor er blevet forbedret. For eksempel er man i det nye forslag gået bort fra at indskrænke mulighederne for at aftale afvigelser fra reglerne, ligesom man på Ejendomdanmarks foranledning har foretaget en del præciseringer, så reglerne nu er klarere og mere entydige for alle.

Skjult i detaljer
Men med forslaget ønsker man stadig at indføre nye eller skærpede regler flere steder. Det gælder for eksempel når man i en helt ny paragraf foreslår at indskrænke hvad, der anses som en forbedring af en lejebolig. Samtidig foregår mange af skærpelserne i lovens bemærkninger og altså ikke i selve lovens paragraffer. Det gælder for eksempel, når ministeriet indfører nye krav til udlejere, der gerne vil lave de ofte nødvendige og ønskede gennemgribende forbedringer af ældre lejemål.

– Mange af skærpelserne sker ikke åbent, men er skjult i de finere detaljer. Det er uhensigtsmæssigt og i øvrigt ikke det, der var idéen med denne omfattende øvelse, der jo netop skulle gøre reglerne mere gennemsigtige, siger Jannick Nytoft.

Der kan ellers – fremhæver Jannick Nytoft – være gode grunde til at forsøge at forenkle lejereguleringen. I 2020 foretog Ejendomdanmark således en gennemgang af forskningslitteraturen på området, og konklusionen var klar: Den danske huslejeregulering er både mere kompleks og mere indgribende end i rigtig mange andre lande.

De nye regler er ikke mindre omfattende end de eksisterende, men selvom reglerne på længere sigt måske bliver nemmere at navigere i, vil der nu og her være en ganske betydelig omkostning ved omstillingen til det nye regelsæt, når det træder i kraft.

Ejendomdanmark forventer derfor, at der blandt lovens mange brugere – blandt anet lejere, lejerorganisationer, udlejere, udlejerorganisationer, huslejenævn, kommuner, advokater, domstole, Indenrigs- og Boligministeriet og Bolig- og Planstyrelsen – vil være behov for at bruge ganske betydelig tid på at lære de nye regler og henvisninger at kende i detaljer.

Forventer ny lejelov ved årsskiftet
Den nye lov vil også kræve omfattende efteruddannelse mange steder, ligesom den kræver omskrivning af blandt andet standarddokumenter, meddelelser, lærebøger, undervisningsmaterialer og hjemmesider. Ejendomdanmark forventer derfor, at der både for lejere og udlejere bliver omkostninger ved omstillingen til det nye regelsæt.

– Selvom man måske kan få det indtryk, når man læser ministeriets bemærkninger, er dette her ikke en gratis omgang. Det kommer til at koste både tid og penge for alle. Og vi må også forvente, at der bliver en periode med længere ventetider, flere uenigheder og flere fejl. Folk skal lige lære det nye system at kende, siger Jannick Nytoft og understreger vigtigheden af, at man sikrer tilstrækkelig lang tid til implementering af den nye lov.

Ejendomdanmark forventer, at lovforslaget om den nye lejelov bliver fremsat til efteråret med virkning fra 1. januar 2022.

Læs mere i Ny lejelov: – Balancen mellem lejer og udlejer forskubbes

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Emil Harritshøj: Sug viden til dig og husk at dele ud af din egen