Foto: A. Enggaard

Ejendomsbranchen: Stram nye krav til bæredygtigt byggeri

Ejendomdanmark ser ’gode takter’ i ny, national strategi om bæredygtigt byggeri. Men ejendomsbranchens erhvervsorganisation peger samtidig på, at ’det næste naturlige skridt er at se på, hvordan vi også gør de eksisterende bygninger endnu grønnere’.

Som Estate Media har skrevet, er et bredt flertal i Folketinget fredag blevet enig om en aftale, der sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i den danske bygge- og anlægssektor.

Læs mere i Ny aftale sikrer bæredygtigt byggeri – se krav

Bag den nye aftale, der sikrer indfasning af CO2-krav på alle større byggerier fra 2023, står S-regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet.

Partierne er enige om, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 kvm, og at der fra 2025 skal stilles CO2-krav til nybyggeri generelt. Det er desuden aftalt, at parterne løbende skal overvåge udviklingen i takt med, at byggeriet får flere og flere erfaringer med at bygge bæredygtigt.

Tanken om fleksibilitet og løbende tilpasning af reglerne kan politikerne ifølge seniorrådgiver Morten Jarlbæk Pedersen, Ejendomdanmark, ’med fordel’ udbrede til også at gælde allerede opførte ejendomme. Særligt når aftalen står på et bredt, politisk flertal.

– Det giver en nødvendig stabilitet og ro, at det er en så bred aftale, så der ikke er risiko for, at det hele pludseligt ændres. Ligesom princippet om løbende at tilpasse blandt andet grænseværdier for CO2 giver rigtig fin mening, fordi teknologien i morgen kan mere end i dag. Derfor også en klar opfordring til, at man lader sig inspirere af dette princip, hvis man skal se nærmere på mulighederne for at hjælpe renoveringen af de eksisterende ejendomme lidt mere på vej, siger Morten Jarlbæk Pedersen.

Bygninger står ikke stille
Det er – fremhæver Morten Jarlbæk Pedersen – en udbredt misopfattelse, at en bygning på et tidspunkt bliver helt færdig. Der er et fortløbende behov for modernisering og vedligeholdelse. Det tager den nye aftale også højde for i nybyggeriet, fordi der er fokus på et helhedsperspektiv.

– Man har i aftalen et stærkt fokus på bygningers samlede livscyklus. Det er godt, for vi skal have det hele med, når det grønne regnskab skal gøres op. Det sikrer et stærkere fokus på det, der reelt gør en forskel – og det er et princip, vi også skal styrke, når det kommer til eksisterende bygningsmasse. Og så skal vi huske, at grønne bygninger jo ikke kun er et spørgsmål om energivenlige bygninger, siger Morten Jarlbæk Pedersen.

Stor opbakning fra bygge- og ejendomsbranchen
Den nye, politiske aftale om bæredygtigt byggeri bliver modtaget positivt af en lang række aktører i bygge- og ejendomsbranchen, heriblandt Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Green Building Council Denmark, DI Byg, DI Dansk Byggeri og BAT-Kartellet.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder