Strøget i København. Foto: Søren Duran Duus

Befolkningsvækst bremset i København – usikker prognose

En ny befolkningsprognose viser, at Københavns Kommune stadig forventes at vokse med flere tusinde nye borgere om året – pandemien har dog lagt en dæmper på forventningerne, særligt på kort sigt.

I 2020 voksede København med cirka 5.800 nye indbyggere. Væksten var fordelt på et fødselsoverskud på 6.550, en nettoindvandring fra andre lande på 2.750 og en nettofraflytning til andre kommuner på 3.400.

Befolkningstilvæksten var 3.650 færre end forventet. Alligevel fortsætter befolkningsvæksten støt i Københavns Kommune, hvor der nu bor godt 638.000.

– Mange tusinder vælger hvert år at flytte til København for at studere, arbejde og bo. Og rigtig mange stifter familie i byen. Vi har efterhånden fået indrettet København til en vidunderlig by, så rigtig mange familier ønsker at bo her og lade deres børn vokse op her. Det er superpositivt. Derfor vil der også i årene fremover være behov for, at vi udvikler byen og bygger boliger – og at vi får boliger til en pris, så almindelige lønninger og vores egne børn også har råd til at bo her, når de flytter hjemmefra, siger overborgmester Lars Weiss (S), Københavns Kommune, i en meddelelse.

Derfor opbremsning
Tilværelsen under pandemien fik i 2020 7,3 procent af byens børnefamilier til at flytte fra København til en af landets øvrige kommuner mod mellem 6 og 6,5 procent de foregående fem år. Det kan ifølge kommunen tyde på, at pandemien og nedlukningen forstærker det allerede eksisterende mønster – at nogle københavnske børnefamilier vælger at rykke til en af hovedstadsområdets øvrige kommuner, når de vil have mere plads eller hus med have.

Samlet flyttede netto 3.400 personer fra København til en af landets øvrige kommuner i 2020. Dét er den primære årsag til, at befolkningen ’kun’ steg med 5.800 personer og ikke med 9.400 som tidligere forudsagt.

Svært at forudsige befolkningsudvikling
– Pandemien gør det vanskeligt at forudsige befolkningsudviklingen i de kommende år. Pandemien ventes at præge 2021 og til en vis grad årene fremover. Men over tid forventes befolkningsvæksten vende tilbage til et niveau, der kun ligger en smule under de hidtidige antagelser, skriver Københavns Kommune.

Ifølge den seneste befolkningsprognose vil indbyggertallet vokse til 766.000 i 2050 fra i dag 638.000. Det svarer over hele perioden til en gennemsnitlig årlig vækst på små 4.500 nye borgere.

Læs også Sådan bliver det danske boligbehov i 2025

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder