Oversigtskort over Odense Inderhavn. Illustration: Odense Kommune

A. Enggaard køber stor del af Odense Havn

Odense Havn kan i de kommende år blive centrum for et af Danmarks største byudviklingsprojekter. Projektet rykker nærmere, efter den nordjyske udviklings- og entreprenørkoncern A. Enggaard, Odense Kommune og Lindø port of Odense netop har indgået samarbejdsaftale om at udvikle en ny bydel på havnen.

Det oplyser de tre parter.

Aftalen er på dagsordenen på byrådsmødet onsdag den 3. marts. Bliver den godkendt, investerer A. Enggaard i samarbejde med pensionsselskaber betydeligt i at udvikle de samlet op mod 185.000 kvm.

– Vi ser et meget stort udviklingspotentiale i Odense generelt og i havneområderne specifikt. Vi er derfor meget tilfredse med den samarbejdsaftale, vi har indgået med Lindø port of Odense og Odense Kommune, og vi glæder os til over de kommende år og i samarbejde med forskellige pensionskasser at tage fat på arbejdet, hvis alt falder på plads, siger adm. direktør og ejer Asger Enggaard, A. Enggaard.

’En fantastisk nyhed’
Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), fremhæver vigtigheden af at inddrage borgerne i processen.

– Det er en fantastisk nyhed for både Odense Havn og for hele vores by. Med aftalen sikrer vi, at både Odense Kommune og borgerne selv også fremadrettet vil have væsentlig indflydelse på, hvordan havnen som bydel skal udvikle sig. Vi prioriterer en inddragelsesproces, hvor byens borgere, foreninger og erhvervsliv involveres og engageres i havnens udvikling, fordi vi gerne vil skabe forandringerne sammen, siger Peter Rahbæk Juel.

Bydelsudviklingsplanen skal efterfølgende erstatte Byomdannelsesplan 2.0 for havnens transformation fra industrihavn til levende bydel, som et enigt byråd vedtog i 2016.

Det er Lindø port of Odense, der skal sælge de syv arealer til A. Enggaard, og her glæder direktør Carsten Aa sig over, at det er lykkes at finde en potentiel køber, der deler visionerne om at udvikle Odense Havn.

A. Enggaard er med pensionsselskabet PKA som medinvestor i gang med at opføre den nye bydel Slagteribyen på den gamle slagterigrund på Rugaardsvej.

Læs mere i Større trecifret millionhandel på vej i Odense

 

Fakta: Odense Inderhavn

Den første byomdannelsesplan for Odense Havn blev vedtaget i 2003. Siden er der blandt andet blevet bygget i alt 1.350 boliger samt kontorer/erhverv. Hertil kommer blandt andet Havneparken, Nordatlantisk Hus og Havnebadet. Siden er Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn blevet vedtaget og det er den, der erstattes af den nye Bydelsudviklingsplan.

De syv delområder med delvist tilhørende vandarealer, som A. Enggaard køber helt eller delvist er:

  • Bryggen (47.570 kvm – området tættest på Åløkkeskoven)
  • Søkvarteret (44.650 kvm – området i forlængelse af Åløkkeskoven på venstre side af Gammelsø)
  • Siloøen (20.992 kvm)
  • Byens Ø (28.195 kvm)
  • Havnegadekvarteret (14.080 kvm – området på højre side af Havnegade fra Buchwaldsgade til Nørrevoldgade)
  • Pakhuskajen (21.904 kvm – området på venstre side af Havnegade fra Nørrevoldgade til Malmøgade)
  • Hjørnet af Promenadebyen ud mod Toldbodgade (5.721 kvm)

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder