Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, Deas Gruppen. Foto: Deas

Deas overtager administration af 4.500 boliger i København

Frederiksberg Boligfond og 10 københavnske fonde, der tilsammen ejer 29 boligejendomme med 4.500 lejligheder på Frederiksberg og i København, har valgt ejendomsforvaltningsselskabet Deas som deres fremtidige samarbejdspartner.

Det oplyser parterne.

I dag ejer de 11 fonde administrationsselskabet Privatbo a.m.b.a. af 1993, der hidtil har administreret fondenes ejendomme. Fondene ønsker fremover at koncentrere sig om fondsarbejdet.

– Vi har sat stor pris på de mange år med ejerskab af Privatbo, men fondene ønsker at koncentrere bestyrelsesarbejdet i den enkelte fond om fondens formål fremfor at eje et administrationsselskab, forklarer bestyrelsesformand Flemming Brank, Frederiksberg Boligfond.

– En række forhold som udviklingen inden for it og digitalisering, bæredygtighed og øget kompleksitet i lovgivning taler for at vælge en ekstern samarbejdspartner, der har den fornødne kritiske masse til at servicere fondene i en tiltagende kompleks verden.

64 medarbejdere følger med
De 10 københavnske fonde og Frederiksberg Boligfond etablerer nu selvstændige administrationsaftaler med Deas. I samarbejde med ledelsen i Privatbo er Deas i gang med at planlægge overtagelsen af opgaven. Forventningen er, at Deas overtager opgaven inden sommerferien. I forbindelse med aftalerne overtager Deas ansvaret for de 64 medarbejdere, der i dag er beskæftiget hos Privatbo og i fondene samt driften af de 14 lokale ejendomskontorer.

– Det har været afgørende for os i valget af Deas, at vores dygtige og loyale medarbejdere hos Privatbo og i fondene får en både tryg og spændende fremtidig arbejdsplads, siger Flemming Brank.

Hos Deas siger adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen:

– Jeg er rigtig stolt over, at fondene har valgt Deas-teamet som fremtidig samarbejdspartner – og jeg glæder mig både til at byde Privatbos medarbejdere velkommen og til samarbejdet med de mange beboere.

Planen er, at de administrative medarbejdere snarest muligt flytter sammen med de øvrige Deas-medarbejdere på kontoret på Frederiksberg. Medarbejderne, der er tilknyttet ejendomskontorerne, fortsætter uændret.

Privatbo a.m.b.a. har i dag alene de 11 boligfonde som kunder, og selskabet forventes likvideret efter overdragelsen til Deas.

Blackstone droppede købsaftale i 2019
Efter massivt pres trak den amerikanske kapitalfond Blackstone sig i oktober 2019 fra en købsaftale med Frederiksberg Boligfond om Den Sønderjyske By og Svalegården på Frederiksberg. Handlen omfattede i første omgang også Peter Bangs Hus, hvor lejerne dog udnyttede muligheden for at købe ejendommen som andelsbolig.

Læs mere i Blackstone trækker sig fra købsaftale på Frederiksberg-ejendomme

1. februar i år gav Frederiksberg Byret Frederiksberg Boligfond medhold i sagen om Den Sønderjyske By. Det betød, at beboerne ikke fik medhold i deres påstand om, at de på grund af et skøde fra 1932 burde have fået Den Sønderjyske By tilbudt for 2,9 millioner kr. i forbindelse med et tidligere planlagt salg af ejendommen.

Byrettens afgørelse faldt, efter to tredjedel af lejerne i ejendommen Den Sønderjyske By i 2019 stævnede Frederiksberg Boligfond på grund af det i dag 89 år gamle skøde.

Læs mere i Frederiksberg Boligfond vinder i byretten over lejerne: – Nu håber vi på ro

Læs også Lejere: Vores advokat vil vurdere, om der er grundlag for at anke dommen

 

Fakta: De 10 københavnske fonde

– De 10 fonde betegnes ofte ’Københavnerfondene’. Der er tale om 10 selvstændige fonde, som hver er ejer af én større udlejningsejendom i den ældre boligmasse beliggende i Københavns Kommune. Fondenes formål er ’at udleje fondens boliger for en sådan årlig leje, at fonden holdes skadesløs for de årlige driftsudgifter, kapitalafdrag og rimelige henlæggelser, hvorimod fondene ikke tilstræber erhvervsmæssig fortjeneste. Det er dernæst en del af fondenes formål at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Københavns Kommune. Fondene tilstræber en høj grad af beboerindflydelse og en høj grad af fællesskab fondene indbyrdes’

Fakta: Frederiksberg Boligfond

– Frederiksberg Boligfond har som et af sine formål at drive fondens ejendomme, således ’at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne. Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål’. Frederiksberg Boligfond ejer 19 udlejningsejendomme på Frederiksberg. De er alle bygget i perioden 1918-1938. Ejendommene har lejligheder i alle størrelser og priser

Fakta: Privatbo a.m.b.a.

– Privatbo er ejet af de 10 københavnske boligfonde og Frederiksberg Boligfond 50/50. Selskabet har siden dets etablering i 1993 administreret ejendommene ejet af de 11 boligfonde. Privatbo har kontor på Frederiksberg og driver derudover 14 ejendomskontorer på de 29 ejendomme, selskabet administrerer for fondene

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

– Sofie Michalsik er mere end et talent

Kristian Axel Nielsen har ramt et åbent vindue