Ejendomsbranchen får mere Kaare

Kaare Dybvad har de seneste knap to år siden han blev minister i juni 2019 leveret mere end stof til eftertanke i ejendomsbranchen. Først kom paragraf 5, stk. 2-indgrebet i Boligreguleringsloven. Et indgreb, der rystede ejendomsbranchen, men som mange påpeger, at man burde have set komme. For Socialdemokratiet havde meldt ud, at de ville gå efter Blackstones forretningsmodel og skride ind overfor den, og det kendetegner regeringen Mette Frederiksen, at den ikke vil have brudte valgløfter siddende på sig.

Så kom lagerbeskatningen af ejendomme, der skal finansiere et andet valgløfte, nemlig pensionsreformen. Den såkaldte Arne-reform.

Begge dele stod boligminister Kaare Dybvad i spidsen for. Og nu kommer der mere Kaare til ejendomsbranchen. Boligministeriet bliver nemlig løftet ud af fællesskabet med Transportministeriet, som sådan set også har været en lidt spøjs konstruktion fra dag 1 med to store ressortområder slået sammen til et ministerium med to ministre. Men det bliver så nu skilt ud, så Kaare Dybvad får sit eget superministerium tilført to andre store områder i form af det indenrigspolitiske og planområdet.

Passioneret minister

Sidste år var Kaare Dybvad taler på Estate Medias Boligdagene, og hvis ikke det var fordi, at datoen netop er blevet ændret på grund af Corona, og den nye ikke er bekræftet, ville han også være kommet i år. Dem, der overværede ham, oplevede en engageret, velorienteret og passioneret boligminister, der ved, hvad han vil. Der er også tale om en boligminister, der ligesom sin regeringsleder, er dygtig til at bruge såvel medier som SoMe meget bevidst i forhold til sine kernevælgere.

Og så er der tale om en minister, som ejendomsbranchen har lidt svært ved at knytte bånd til. Blackstone har været på besøg på ministerkontoret, men det kom der ikke meget ud af. Og senest påpegede ejendomsinvestor Frederik Barfoed i Estate Magasin før jul, at det kunne være godt at have en ven, man lige kunne vende tingene med, men det lod det ikke til, at regeringen var interesseret i at have i ejendomsbranchen.

Kaare Dybvad er også manden bag bøgerne “De lærdes tyranni” og “Udkantsmyten”, hvor han dels er på, hvad der er blevet kaldt et antiintellektuelt felttog, og en stor fortale for at flytte flere statslige arbejdspladser til provinsen i håbet om at understøtte vækst i hele Danmark. Det var præcis det tema, statsministeren tog op i sin nytårstale, og det er altså den stafet, som netop Kaare Dybvad har alle forudsætninger for at løbe med.

Flere muskler

Og nu får han så flere muskler til at komme videre med den dagsorden. Tilførslen af Indenrigsministeriet er et kæmpe ressortområde, som måske ikke har så meget direkte at gøre med ejendomsbranchen, men det har planområdet. I sammenhæng med boligpolitikken kan vi forvente at se en understøttelse af provinsdagsordenen. Den nye indenrigs- og boligminister vil således fremover koordinere regeringens politik for et mere sammenhængende Danmark, og målet er at styrke sammenhængen mellem land og by.

Et af de steder, hvor udnævnelsen vækker glæde, er i Landdistrikternes Fællesråd, som repræsenterer 55 kommuner og 4 regioner. Her mener man, at et nyoprettet ministerium er et skridt i den rigtige retning:

– Med ressortomlægningen samles en række vigtige indsatser som for eksempel udligning, lokale aktionsgrupper, planlov og boligudvikling under én kappe, hvilket er positivt, lyder det således fra formand Steffen Damsgaard.

Ejendomsbranchen kan spille med

Det bliver spændende at se, om Kaare Dybvad får ligeså meget fokus på boligområdet og ejendomsbranchen, når nu han får langt mere at se til og ikke mindst, om han måske får et lidt mere holistisk syn på ejendomsbranchen, som kan blive en rigtig god medspiller i jagten på at brede boligmarkedet ud. Men det bliver mindst lige så spændende at se, om ejendomsbranchen formår at gribe dagsordenen og være proaktiv.

Herfra skal i hvert fald lyde en opfordring til at række ud og ikke mindst se nærmere på, hvor projektudviklere, ejendomsbesiddere og investorer har en mulighed for at arbejde med og ikke mod. Det vil gavne branchen i sidste ende, og det kan fremme den nye superministers dagsorden. Hvis branchen tolker ideologien og spiller konstruktivt ind, mon så ikke Kaare Dybvad vil være interesseret i at tage dialogen?

I alle fald skal lyde et stort tillykke til Kaare Dybvad. Dagsordenen har ikke været på ønskelisten i ejendomsbranchen, men det har heller ikke været målet. Hans KPI har simpelthen bygget på noget andet, og der er blevet leveret. Han har gjort det rigtig godt, og nu venter næste niveau.

Kaare Dybvad bliver i øvrigt flankeret af Sophus Garfiel som departementschef i det nyoprettede Indenrigs- og Boligministerium.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder